Vertrouwen zoek bij minister van Financiën

Volgens de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is alles in kannen en kruiken om een goed economisch jaar in 2018 te hebben. De veelvuldige kritiek op de begrotingen uit verschillende lagen van de samenleving, is volgens hem ongegrond. Angelic Alihusain- del Castillho, voorzitter van DA’91 geeft aan dat het grootste probleem dat wij op dit moment hebben, het gebrek aan vertrouwen is in de persoon van Hoefdraad als een van onze monetaire autoriteiten. Zij benadrukt dat hij absoluut geen vertrouwen uitstraalt.

De DA’91-voorzitter zegt dat een persoon die leiding geeft aan een monetaire autoriteit en geen vertrouwen kan uitstralen, niet op zo een post thuis hoort. Zij vindt het jammer dat ook de president hieraan voorbijgaat en geen maatregelen treft. Alihusain-del Castillho merkt op dat de stabiliteit van de wisselkoers erg afhankelijk is van de betrouwbaarheid die de monetaire autoriteiten uitstralen. “Hoefdraad heeft dat niet, want zijn legacy is dat hij ongeremd valuta-interventies heeft gedaan totdat alle Amerikaanse dollars op zijn”, aldus Alihusain-del Castillho.

Zij legt uit dat valuta-interventies over het algemeen niet meer dan drie maanden mogen duren. Zij brengt in herinnering dat wijlen André Telting, voormalig governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), een zodanig systeem had ontwikkeld dat iedereen naar de cambio’s ging om valuta te kopen. “Aan de dollars van de CBvS kwam niemand, alleen de olierekening werd hieruit betaald”, aldus de DA’91-voorzitter. Zij geeft aan dat de grote vraag nu is hoe de opbouw van een monetaire reserve van rond de US-dollar miljard ter dekking van onze nationale munteenheid, zal geschieden. Het antwoord hierop is volgens haar van cruciaal belang.

-door Johannes Damodar Patak –