VEL OVER DE OREN

Met de jongste verhoging voor diesel en gasoline wordt een ieder in dit land wederom het vel over de oren gehaald. De afgelopen week werden weer eens stiekem de prijzen voor gasoline met 54 cent en diesel met 31 cent verhoogd. Hoe deze verhoogde prijzen tot stand komen, wordt vrijwel nooit precies aan het volk verteld. Wat wel wordt gedaan, is de pomphouders de opdracht geven de prijscorrecties per onmiddellijk door te voeren. De consument, in deze de bezitter van een voertuig dat op gasoline of diesel draait, wordt doodgewoon voor een voldongen feit geplaatst. Hoe je dat als individu of onderneming binnen het beschikbare budget opvangt, is jouw zaak en interesseert vooral de overheid geen zier. Afgelopen vrijdag werd er wel vanwege de overheid gesteld, dat de verhogingen te maken hebben met hetgeen de orkaan Irma in het Caribisch gebied heeft veroorzaakt. Als de regering met deze verklaring wenst te wijzen op de schade die Irma zou hebben toegebracht aan eilanden of landen in dit gebied die een olie-industrie hebben, dan gaat haar uitleg voor onze verhoging van diesel en gasoline bij de pomp, ook gelijk mank. Voor zover ons bekend, kopen wij onze brandstof voor wat betreft gasoline en diesel op Trinidad en in Venezuela en die werden absoluut niet getroffen door Irma. Dus de overheid moet in deze maar een andere reden proberen te vinden voor de zoveelste en drastische verhoging voor de beide brandstoffen. Een ander zoethoudertje is, dat het niet uitgesloten is dat de prijzen voor een liter diesel en of gasoline binnenkort weer kunnen dalen. De overheid moet ons geen knollen voor citroenen trachten te verkopen Een eenmaal aangepaste c.q. verhoogde prijs van benzine en of diesel, gaat echt niet meer omlaag omdat de overheid ook aan de government take schijnt te sleutelen en dan wel in opwaartse richting. In het kader van de openbaarheid van bestuur die zij beweert spoedig te willen introduceren, doet ze er dan ook goed aan het volk precies te vertellen hoe ze aan de absurd hoge prijzen komt voor diesel en gasoline per liter. Welzijn kan ook nu weer met het excuus komen, dat hij niets kan doen aan de verhogingen voor brandstoffen. Maar wie gelooft deze overheid nog? De brandstofverhogingen zorgen er wel voor, dat steeds meer bedrijven in de problemen geraken, wanneer door doorberekening van de verhoogde brandstofprijzen in hun eindproduct, hun omzet verder daalt en er dus onomwonden verlies wordt geleden. Binnen de rijstsector ontstaat thans een situatie waarbij de rijstboeren er schoon genoeg van hebben en steeds minder bereid zijn op dezelfde voet door te blijven gaan en nu minder willen gaan inzaaien. Elke brandstofverhoging zonder subsidieregeling voor de rijstsector, zal leiden tot verder verlies voor de rijstboer. De rijstboer kijkt als geen ander naar zijn uitgaven en inkomsten en zal voor hem een punt bereiken waarbij het niet langer interessant is te produceren. Ook de rijstsector kan dan ter ziele gaan en dan zullen we genoodzaakt zijn ook volksvoedsel nummer één te importeren. Het kan naar onze mening nimmer zo zijn dat wij ook deze sector naar de knoppen helpen. De regering dient daarom ervoor te zorgen dat de brandstofprijzen een stabilisatie ondergaan en dat een stijgende trend zo moet worden voorkomen. Gaan we maar lukraak door met verhogingen voor diesel en gasoline, dan zullen nog veel meer bedrijven in de grootste problemen geraken.