‘Rekeningsysteem banken wordt verstoord’

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, zegt dat door het bureaucratisch proces het voorkomt dat instellingen en staatsbedrijven te laat over hun geld kunnen beschikken, daarom is aan parastatale bedrijven en instellingen die subsidie krijgen, gevraagd om een rekening bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) te openen. Volgens Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO), zal het rekeningsysteem van de banken hierdoor verstoord worden.

Zunder geeft aan dat de minister hiermee prioriteit geeft aan een bepaalde bank en dat het niet gebruikelijk is dat een minister dat doet. Ten aanzien van de reden dat de minister aan instellingen en bedrijven vraagt om een girorekening te openen bij SPSB, zegt Zunder dat de gelden gewoon een paar dagen eerder overgemaakt moeten worden, waardoor de instellingen op tijd hierover kunnen beschikken. Voorts zegt hij dat de banken, ook de Centrale Bank van Suriname, het clearingsysteem gebruiken waardoor zij geen last hebben van de bureaucratie.

De oplossing van dit probleem is volgens Zunder niet het openen van een rekening bij de SPSB, maar het halen van de bureaucratie uit het systeem. Volgens Hoefdraad mogen instellingen hun andere bankrekeningen behouden. Ze mogen ook het geld gelijk laten overmaken op een andere rekening. Het werkt volgens de bewindsman efficiënt om bij de SPSB een rekening te hebben, omdat op die manier de bureaucratie wordt omzeild.

Maar volgens Zunder zijn er wel degelijk nadelen aan dit besluit verbonden, bijvoorbeeld met betrekking tot de solvabiliteit van hen die een lening willen afsluiten bij een particuliere bank. Zunder legt uit dat door deze maatregel, de salarissen gestort zullen worden bij de SPSB. “Dit zal het moeilijk maken een lening te doen bij een particuliere bank, omdat aangegeven kan worden dat zij niet beschikken over de tegoeden”, stelt Zunder. “Het openen van een rekening bij SPSB kan ook ervoor zorgen dat leningen bij andere banken niet afgelost worden, gezien de gelden nu op de rekening bij SPSB gestort zullen worden, waardoor de particuliere banken geen automatische aftrek kunnen doen”, aldus Zunder.

-door Priscilla Kia-