Eerste vier verblijfsvergunningen overhandigd

Vandaag mochten vier vreemdelingen hun verblijfsvergunning in ontvangst nemen en ondertekenen. De verblijfsvergunningen werden overhandigd door Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie (JusPol), in het gebouw van Surpost.

Welzijn gaf in zijn toespraak aan dat het project ‘Legalisatie’ een onderdeel is van het beleid van de regering. Het traject is ingezet om vreemdelingen die illegaal in Suriname vertoeven, maar het land vóór 1 juli 2017 legaal zijn binnengekomen, de kans te bieden via een verkorte procedure hun verblijf te kunnen legaliseren.

De minister voerde aan dat er kritiek is van mensen die het niet helemaal begrijpen. “Wat gedaan wordt, is uitvoering geven aan het beleid van de regering Bouterse-Adhin”, zegt Welzijn. De kosten van de aanvraag bedragen 300 US-dollar voor vreemdelingen uit Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied en 3000 US-dollar voor vreemdelingen uit de overige gebieden. Ten aanzien van de bedragen, zegt Welzijn dat het een tegemoetkoming is voor de vreemdelingen. “Volgens de wet moeten zij die momenteel illegaal in het land vertoeven, het land verlaten in afwachting van hun verblijf. De kosten voor de terugtocht plus het verblijf in eigen land, zouden het gevraagde bedrag overtreffen”, legt Welzijn uit.

In het proces wordt het bedrag eerst gestort, omdat in geval de vreemdeling niet in aanmerking komt voor de verblijfsvergunning, die teruggestuurd moet kunnen worden. “Dit project wordt in het kader van regulering van het vreemdelingenbeleid uitgevoerd. De overheid wil de vreemdelingen accommoderen, maar het moet gereguleerd worden. Wij willen weten wie ze zijn, waar ze wonen en wat ze doen”, aldus Welzijn.

Het project ‘Legalisatie’ wordt op 20 december afgesloten. Na 20 december zullen alle illegale vreemdelingen die niet hebben betaald of geen betalingsregeling hebben getroffen, op elk moment daarna het land kunnen worden uitgezet.

-door Priscilla Kia-