Directeur 1665: ‘Taxiwezen aan zijn lot overgelaten’

De verschillende verhogingen die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden, hebben een enorm spin-off effect op de verschillende sectoren in ons land. Ook het taxiwezen lijdt onder de onaangekondigde verhogingen van brandstofprijzen. Manodjkumar Kandhai, directeur van Taxi 1665, gevraagd naar een reactie, zegt dat het taxiwezen in ons land totaal aan zijn lot is overgelaten. Hij zegt dat er niemand is die opkomt voor de belangen van het taxiwezen in ons land. Behalve de verhoogde benzineprijzen, zijn er tal van andere problemen waarmee de taxihouders en taxi-ondernemers te kampen hebben. Kandhai geeft aan dat niemand naar het taxiwezen zal omkijken als de taxichauffeurs zullen staken, omdat zij machteloos staan en geen wettelijke grondslag hebben.

Hij legt uit dat de verhoging van SRD 0.54 niet direct te voelen is, omdat de taxichauffeurs soms SRD 30- SRD 40 tanken. Kandhai zegt dat de verhoging duidelijk te merken zou zijn, als er een volle tank getankt wordt.

Hij voert aan dat de taxichauffeurs voor nu bij GOW2 tanken, omdat de brandstofprijzen daar nog niet aangepast zijn. De directeur vertelt dat er voor nu geen tariefaanpassing in de planning staat. Indien de benzineprijzen bij GOW2 ook worden aangepast en als er opnieuw een verhoging komt, dan zal Taxi 1665 wel een tariefaanpassing overwegen. Vast staat, dat de aanrijdtijd en wachttijd niet wordt afgeschaft. Hij legt uit dat tariefaanpassing geen directe optie is, omdat zij klanten zullen verliezen. Kandhai geeft aan dat de mensen bij een eventuele verhoging niet in staat zullen zijn om te betalen, omdat hun salaris ook niet verhoogd wordt. Hij vertelt dat er ook rekening mee gehouden moet worden, dat mensen niet verplicht zijn om een taxi te pakken en dat de overheid altijd nog de monopolist is met staatsbussen. Belang-rijk is volgens hem dat er een taxiwet komt, waarop het taxiwezen kan voortborduren.

Kandhai legt uit, dat behalve de verhoogde benzineprijzen, de prijzen van onderdelen een heet hangijzer zijn op dit moment. Hij voert aan dat met de verdubbeling van de wisselkoers, de prijzen van onderdelen ook verdubbeld zijn. Ook zegt Kandhai dat hij als directeur van Taxi 1665, nu tien keer nadenkt voordat hij een nieuw voertuig aanschaft, omdat ook de prijzen van voertuigen verdubbeld zijn. Voor nu voert hij een beleid uit dat de bestaande voertuigen goed onderhouden worden, want nieuwe aanschaffen is op dit moment geen optie. Een ander probleem dat speelt, is dat er veel mensen van de ene op de andere dag, het besluit nemen om taxichauffeur te worden. Kandhai is van mening dat er ordening hierin dient te komen en dat er bepaalde voorwaarden moeten worden gesteld waaraan een taxichauffeur moet voldoen. Hij kijkt uit naar de ordening van het taxiwezen door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

-door Johannes Damodar Patak-