ZAND IN DE OGEN STROOIEN

De regering heeft thans nog maar weinig noten op haar zang en kan bij haar financieel economisch verhaal nog maar weinig nieuws of hoopgevends verkondigen. Dat is ook weer gebleken tijdens de jaarrede van de waarnemend president Ashwin Adhin onlangs in De Nationale Assemblee. Gelukkig dat er nog een belangrijke mate van persvrijheid en vrije meningsuiting in dit land zijn en dat er een Vereniging van Economisten in Suriname, VES, bestaat die de euvele moed kan opbrengen om te vertellen dat de conceptbegroting zoals onlangs  in De Nationale Assemblee (DNA) door Adhin werd gepresenteerd tijdens zijn jaarrede, ondeugdelijk is. Volgens de VES, geeft het ministerie van Financiën een vals beeld  van de staat waarin ‘s lands financiën zich thans bevinden en presenteert daarenboven dit beeld aan DNA. Volgens de VES, kan de regering SRD 1.4 miljard op haar begroting aan leningen, onmogelijk als inkomsten registreren. Dit is volgens de VES manipulatie  om het daadwerkelijke begrotingstekort minder te doen lijken. Het ministerie van Financiën praat over een tekort van  5 procent, terwijl het in werkelijkheid zonder manipulatie zeker 11 procent dient te zijn  en dus gelijk in strijd is met de wettelijke regelingen ten aanzien van de staatsschuld.  De VES is ook van mening dat de regering Bouterse niet aangeeft bij welke landen of financiële instanties in 2018, ze ruim 11 miljard SRD denkt te gaan lenen. Ook dit is volgens de VES manipulatie. Ook is de VES niet te spreken over het feit, dat de regering Bouterse het steeds heeft over bezuinigen, maar dat zulks uit niets blijkt. Om dit te illustreren, geeft de VES aan dat de overheid in 2018 SRD 1 miljard aan rente voor gemaakte schulden zal moeten aflossen, daar komt nog eens bij SRD 1.8 miljard aan subsidies en daar ook nog bovenop  SRD 2.6 miljard aan salarissen. De overheid zal ook nog meer geld willen halen bij de bevolking door nog meer verzwarende belastingmaatregelen. De Inkomstenbelasting moeten de overheid 480 miljoen SRD extra opleveren. De bezitters van voertuigen wordt wederom het vel over de oren getrokken om extra 103 miljoen SRD in de staatskas te brengen. Als het de regering Bouterse lukt de belasting over de toegevoegde waarde (btw), volgens jaarplanning door te voeren en ze goed functioneert, moet die extra heffing op alle goederen en diensten 400 miljoen aan opbrengsten opleveren. De VES heeft met haar stellingen over de conceptbegroting 2018, laten weten dat ze helemaal niet deugd en tal van wijzigingen dient te ondergaan, wil ze het predikaat werk en uitvoerbaar van een organisatie als de VES verdienen.  Uit alles blijkt dat er maar wat in elkaar is gestampt om naar DNA te brengen en dat de zaak weer aan alle kanten rammelt. In ieder geval is een organisatie van wetenschappers die zeker van wanten weet, van mening dat de overheid wederom tracht de gemeenschap zand in de ogen te strooien door met allerlei fromu data te schermen  en te doen alsof alles in kannen en kruiken is, terwijl het land nog steeds in een diepe crisis verkeert en we een regering hebben die niet wil  luisteren naar wetenschappers die wel weten hoe het moet en telkenmale aan de noodbel trekken, daarentegen wenst ze op dezelfde heilloze weg die ze al ruim zeven jaar bewandelt, voort te gaan.  Het is goed dat de VES blijft hameren op verkeerde beslissingen, zodat wanneer de  zaak helemaal uit de hand loopt door dit verkeerde beleid, men niet kan zeggen: de VES is aan de kantlijn blijven staan en heeft niet tijdig en op de juiste momenten  gewaarschuwd.