Onderwijsminister creëert steeds spanning

Bestuurskundige August Boldewijn ziet op korte termijn nog geen oplossing in de kwestie tussen de lerarenbonden BvL/ALS en de regering, omdat onderwijsminister Robert Peneux steeds weer spanning probeert te creëren. Het ontslag van enkele leerkrachten door de onderwijsminister, noemt Boldewijn slordig werk. Als de minister vindt dat hij de leerkrachten moet ontslaan, dan zou hij dat op een later tijdstip kunnen doen en niet wanneer er al spanning is tussen het onderwijs en de lerarenbond. “Bepaalde leraren die niet bevoegd waren, zijn dan terecht ontslagen, maar er waren ook enkelen die het examen wel hadden afgerond, maar nog geen diploma in handen hadden.” Volgens de bestuurskundige is de minister te voorbarig geweest om ook zij die wel hun examen hadden behaald, te ontslaan. Ook de uitspraak van de minister tegenover de vrouwelijke leraren in het binnenland: ‘Ik hoop niet dat jullie die mannen van de vrouwen in het binnenland gaan lastig vallen’, laat volgens Boldewijn duidelijk zien hoe onprofessioneel de minister te werk gaat. “Peneux is alleen maar bezig een spanningsveld te creëren, terwijl hij juist voor rust in het onderwijs moet zorgen.”

Wat het mutatiebeleid betreft, is Boldewijn ook van mening dat de bewindsman rancuneus overkomt, leerkrachten zijn overgeplaatst zonder dat zij daarvan vooraf op de hoogte gesteld waren.

De minister probeert hierdoor de leerkrachten te straffen, want de meeste leerkrachten die zijn gemuteerd, hadden geparticipeerd aan de acties van de lerarenbond. De bestuurskundige vindt dat de minister eerst had kunnen afstemmen met de bond en duidelijk aan had kunnen geven wat de redenen waren voor de mutatie. Boldewijn vindt het een goede stap van de lerarenbonden om ondersteuning te zoeken bij C-47. Andere bonden zoals de CLO en de Moederbond,  willen niet mee participeren. “Dit zorgt dat er een voor verdeling ontstaat in de arbeidsklasse.” Het minste dat de vakbeweging kan doen, is hun standpunt duidelijk maken naar de regering toe. Boldewijn vindt dat de vakbeweging er wel werk van maakt om om op te komen voor de belangen van hun behartigen.

Voorzitter Robby Berenstein van C-47, zei tijdens de Assemblee van de Arbeid gisteren, dat de vakbeweging nooit helemaal tevreden is. Hij gaf aan dat de vakbond adviezen blijft geven aan de regering, echter worden deze adviezen vaak niet serieus genomen.

door Kimberley Fräser