‘Liquiditeit van SZF is niet wat het wezen moet’

Het Staatsziekenfonds (SZF) past een inkorting van 25 tot 40% tot op de declaraties van overheidsziekenhuizen. Dit heeft tot gevolg dat de ziekenhuizen nu nog moeilijker hun verplichtingen kunnen nakomen. VHP- parlementariër Dew Sharman, zegt desgevraagd dat dit duidelijk een teken is dat het SZF niet genoeg financiële middelen heeft, waardoor zij moet shiften met het geld. Hij kan zich nog herinneren dat ook huisartsen gedeeltelijk werden betaald door het SZF. “De liquiditeit van het fonds is niet wat het wezen moet”, aldus Sharman. Hij merkt op dat de gezondheidszorg in ons land duurder is geworden en zegt dat met alleen premies de kosten niet gedekt kunnen worden. Volgens Sharman heeft deze maatregel van het SZF  enorme consequenties voor de ziekenhuizen, omdat zij daardoor niet in staat zijn om leveranciers te betalen. Hij benadrukt dat de inkorting een algeheel spin-off effect zal hebben binnen de ziekenhuizen. Indien het SZF niet op tijd betaalt of niet het totaalbedrag kan betalen, kan dit volgens hem voor problemen zorgen voor het management van de ziekenhuizen.

De volksvertegenwoordiger is van mening dat het de taak van de overheid is om een oplossing te brengen voor de problemen in de gezondheidszorg.

Hij denkt in dit kader aan het herintroduceren van subsidie voor de ziekenhuizen. Sharman legt uit dat het verhogen van de premies voor de ziektekostenverzekeringen, op dit moment geen optie is en dat dit alleen ervoor zal zorgen dat burgers, in het bijzonder particulieren, niet meer gaan betalen. Dit heeft tot gevolg dat velen in de samenleving zonder een medische verzekering zullen zitten. Ook het verhogen van de ligdagtarieven voor de ziekenhuizen zal volgens Sharman niet verstandig zijn, omdat de verzekeringsmaatschappijen de verhoging op de verzekeraars zullen verhalen door middel van verhogingen. Sharman benadrukt dat er een financiële crisis heerst in onze gezondheidszorg en dat de overheid de oplossing hiervoor kan bieden.

door Johannes Damodar Patak