BTW belangrijke financieringsbron voor overheidsuitgaven

Uit de ingediende Begroting 2018 blijkt, dat de invoering van de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) een belangrijke financieringsbron zal zijn voor de geplande overheidsuitgaven. De regering verwacht met deze nieuwe belasting ruim SRD 400 miljoen binnen te halen. In dit kader organiseert de Surinaamse Federatie van Belastingadviseurs (SFB) op vrijdag 20 oktober 2017 een seminar met als thema: ‘Fiscale wetgeving als basis voorduurzame ontwikkeling’, in de Ballroom van Royal Torarica. Aan de hand van de ontwerpwet Belasting op de Toegevoegde Waarde, zullen op het seminar twee inleidingen worden verzorgd onder de verzameltitel: ‘De BTW: Belasting of Toegevoegde Waarde?’. De inleiders zijn de fiscalisten Roy Rijger en Milton van Brussel, beiden leden van de SFB. Na de inleidingen volgt een discussie met een panel, bestaande uit beide inleiders en andere deskundigen en vertegenwoordigers van relevante stakeholders. Het seminar begint om 08.30 uur en duurt tot 12.00 uur. Invoering van de BTW zal echter ook een grote impact hebben op de economische bedrijvigheid en het leven van de doorsnee burger in Suriname. Het is daarom van belang dat bij de totstandkoming van het wettelijk en administratief kader van de BTW, ook zoveel mogelijk relevante inzichten worden meegewogen in de besluitvorming daarover. De SFB ziet het seminar bij uitstek als een geschikt forum om middels een evenwichtige gedachtenwisseling daarvan kennis te nemen. Als belangengroep van in Suriname werkzame professionals op het gebied van belastingen, onderschrijft de SFB het belang van belastingen als mogelijke financieringsbron voor duurzame ontwikkeling binnen de Surinaamse samenleving. Goede wetgeving is daarbij een heel belangrijk instrument.
De SFB vindt het daarom een goede zaak als er nieuwe wetgeving daarover komt. Vooral als die gericht is op verbetering van de compliance en de rechtszekerheid bij belastingplichtigen. Het thema van het seminar: ‘Fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling’, verwijst daarnaar. De SFB is één van de belangrijke directe stakeholders binnen de fiscale praktijk in Suriname en haar leden hebben daarin ook behoorlijke relevante ervaring opgebouwd. Om die reden ziet de SFB het als een nationale plicht om de verzamelde expertise en ervaring dienstbaar te maken aan het verbeteren van het fiscale klimaat in ons land. Met het seminar: ‘Fiscale wetgeving als basis voor duurzame ontwikkeling’, levert de SFB daarin graag een bijdrage en is ervan overtuigd tegelijk mee te werken aan het scheppen van nieuwe duurzame ontwikkelingsmogelijkheden voor ons land.