ALLES HEEFT GEVOLGEN

Alles wat je doet, heeft gevolgen en niet alleen directe gevolgen, maar ook indirecte gevolgen. Het verdwijnen van grote stukken uit ons tropisch regenwoud is de afgelopen tijd meerdere malen in het nieuws gekomen. Het bewijs is daar wanneer je ziet dat er dagelijks zwaarbeladen trucks met boomstammen richting onze hoofdstad rijden. Deze houttrucks rijden grotendeels over de Oost-Westverbinding, richting ‘Bosje’ brug over de Surinamerivier en vanuit Brokopondo over de Martin Luther Kingweg. De houtkap of kaalkap heeft verschillende negatieve gevolgen. Een van deze gevolgen zien we dagelijks op verschillende wegen. Ofschoon bepaalde straten niet berekend zijn op verkeer boven de vier ton, blijven houttransporteurs gewoon doorrijden en hebben lak aan de schade die zij aanrichten met hun zware trucks. De steeds verder verslechterende staat van de wegen blijft zorgwekkend, ook de risico’s voor de bruggen zijn reeds uitvoerig besproken. Om het probleem rond zwaar transport op te lossen, heeft de minister van OW &T, Jerry Miranda, een commissie Zwaar Vervoer geïnstalleerd. Deze commissie is bedoeld om adviezen uit te brengen. Intussen zijn er voorstellen gedaan om het probleem bij de bruggen aan te pakken: 1)Houttrucks zouden geen gebruik meer mogen maken van de brug, 2) aan weerszijden van de brug kan de verkeerspolitie ter controle gestationeerd worden en 3) het zwaar vervoer wordt pas na afstemming op bepaalde tijdstippen onder begeleiding van de agenten, over de brug gelaten. Nu moeten deze voorstellen alleen nog worden toegepast. Hopelijk wordt er ook snel een realistisch voorstel gedaan ten aanzien van onze straten, want de Oost-Westverbinding, de Meursweg en Martin Luther Kingweg, hebben dagelijks te lijden van het gewicht van deze zwaarbeladen trucks. Het grote nadeel van houtkap is de ontbossing van grote uitgestrekte gebieden. Deze manier van kaalkap hebben wij te danken aan de huidige regering en het vorige kabinet, omdat zij duizenden hectaren grond in concessies heeft afgegeven ten bate van de houtkap die is omgeslagen in kaalkap en in bepaalde gevallen zelfs houtroof. Begrijpt zij niet dat ontbossing verstrekkende negatieve gevolgen heeft?

Dieren en planten verdwijnen en hele ecosystemen geraken ontregeld. Erosie is het gevolg van grootschalige houtkapactiviteiten. Ontbossing is de oorzaak van erosie en draagt bij aan de opwarming van de aarde. Ons regenwoud is tevens ook de natuurlijke habitat van verschillende dorpen en indianenstammen. Ontbossing kan ook leiden tot het overstromen van rivieren. De wortels van de vegetatie die het regenwater vasthielden, doen dat na ontbossing niet meer. Hierdoor zal het water direct langs de hellingen naar de rivier toe stromen. Als er veel regen valt, kan de rivier deze grote hoeveelheden water niet meer verwerken en zal de rivier stroomafwaarts buiten haar oevers treden. Bovendien neemt de hoeveelheid verdamping af, omdat water meteen wegstroomt. Hierdoor kan ook de hoeveelheid neerslag afnemen. Door de afwezigheid van bomen, wordt wanneer het hard en langdurig regent, ook de dunne bovenlaag van vruchtbare grond weggespoeld. De grond wordt dan niet meer bij elkaar gehouden door de vegetatie en haar wortels. Ook dit veroorzaakt overstromingen, omdat de weggespoelde grond de rivierbedding opvult. Het uiteindelijke resultaat is een kaal, rotsachtig landschap waar bijna niets meer kan groeien. Wanneer de klimatologische omstandigheden zich ervoor lenen, is het zelfs mogelijk dat er woestijnvorming optreedt.