‘Politie moet gemotiveerd worden om geen corruptieve handelingen te plegen’

In de afgelopen periode is er veel ophef ontstaan over de gang van zaken op de afdeling Rijbewijzen van het ministerie van Justitie en Politie. Gebleken is dat heel veel mensen op de wachtlijst staan om af te rijden. Dit probleem doet zich niet alleen voor bij het praktijkgedeelte, ook het theoriegedeelte schijnt niet vlot te verlopen. Mensen raken hierdoor ongeduldig en informatie heeft de redactie van De West bereikt, dat mensen door extra te betalen, sneller in aanmerking kunnen komen voor een datum om af te rijden of zelfs sneller hun rijbewijs kunnen krijgen. Het is bekend dat het ministerie al een hele poos te maken heeft met een schaarste aan rijbewijsmateriaal. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt dat indien deze geruchten op waarheid berusten, dit ten zeerste afgekeurd moet worden. “Anders brengen mensen die een stukje deskundigheid missen, de verkeersveiligheid in gevaar. Ze brengen niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook andere onschuldige verkeersgebruikers”, benadrukt Jogi.

Dat er zulke gevallen zich voordoen, ziet Jogi tegen de achtergrond van de economische malaise die zeven jaar regering Bouterse teweeg heeft gebracht. Hij benadrukt dat de politieagenten ook burgers zijn van het land, dus ook zij zijn onderhevig aan deze situatie.

“Als zij niet sterk genoeg zijn voor de verleiding, zullen zij gelden en giften accepteren om goederen en diensten te leveren aan de man”, geeft het assembleelid aan. Hij ziet dit als een gevaarlijke ontwikkeling, die de waardigheid en integriteit van de politie aantast. De VHP’er zegt dat de politieleiding er werk van moet maken om de agenten zodanig te motiveren dat zij zich niet schuldig te maken aan dergelijke zaken. “Ze moeten gewezen worden op hun verantwoordelijkheid. Als politieagent, bent je eigenlijk uitverkoren”, aldus Jogi. Hij zegt dat dergelijke corrupte handelingen het imago schaden van de politie en deze handelingen kunnen niet getolereerd worden in een rechtsstaat.

Verder is Jogi van mening dat de overheid maatregelen moet treffen om dergelijke handelingen binnen het ambtenarenbestand te voorkomen. Hij haalt aan dat een ieder moet voldoen aan alle formaliteiten, wil men in het bezit komen van een rijbewijs. Volgens hem moet er ook gekeken worden naar de mogelijkheden waarbij gezinnen van politieambtenaren als ondersteuning dienen om niet op het slechte pad te belanden.

door Richelle Mac-Nack