C-47: ‘Regering probeert ons verder in de armoede te duwen’

Robby Berenstein, voorzitter van de Progressieve Vakcentrale C-47, kan zich niet vinden in de manier waarop de regering te werk gaat, die alleen maar in het nadeel is van de samenleving. “De regering probeert ons verder in de armoede te duwen”, aldus de vakbondsman die vandaag een Assemblee van de Arbeid hield in C-47, waarbij hij zaken aanhaalde, zoals het standpunt van C-47 over de schending van de vakbondsrechten en de verplichting van de minister van Financiën aan werknemers van overheidsinstellingen om een girorekening te openen bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Berenstein adviseerde de werknemers om hun eigen bankrekening aan te houden. “Als de regering van goede wil was, zou ze met andere mogelijkheden komen door de stortingen te doen bij SPSB, en van daaruit over te maken naar de huisbanken van de medewerkers.”

Inmiddels heeft de vakbondsman vernomen dat er recent gesprekken zijn gevoerd door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) en financiën-minister Gillmore Hoefdraad, waarbij de toezegging is gedaan dat de medewerkers hun rekening mogen behouden bij de bank waar ze zijn ingeschreven. Als dit geldt voor het ABS, dan moet dit volgens Berenstein ook gelden voor de overige instellingen, zoals bijvoorbeeld de Regionale Gezondheidsdienst. “Ik ben voorstander van een gezonde financiële sector. Echter wordt met deze handeling de financiële sector niet gediend. “ De vakbondsman gelooft dat als de regering geld tekort komt, zij gaat aankloppen bij de SPSB.  Berenstein sprak ook over de verhoogde benzineprijs, die vandaag is ingegaan. “Dit zal het volk nog dieper in de put brengen. We worden wederom verrast met een onaangename prijsverhoging van benzine. Unleaded is van SRD 6.28 naar SRD 6.80 per liter verhoogd. Gelet op de cruciale functie die benzineprijzen hebben, zullen alle andere prijzen in de winkels beïnvloed worden”, zegt Berenstein. Volgens hem kunnen we niet in een situatie leven waarbij de prijs elke week wordt gewijzigd. “Als we het niet van sociale media vernemen of van personen die het opmerken, dan weet de gemeenschap het niet.”  Berenstein haalt ook aan dat Minister Ferdinand Welzijn van Handel en Industrie had aangekondigd dat er met ingang van augustus een ander systeem zou komen, waardoor de burgers vooraf op de hoogte gesteld zouden worden van nieuwe benzineprijzen, maar dat systeem is tot nog toe uitgebleven.

Veder zei de vakbondsman dat de nieuwe wet belasting toegevoegde waarde (btw), aan de orde is geweest. Er wordt sinds de tijd van het Nieuw Front gesproken over deze wet. De vakbond hoopt dat deze wet binnenkort in de assemblee behandeld kan worden.

Door Kimberley Fräser