Bewoners Maho bezorgd over voortzetting zandafgravingen

De bewoners van het inheemse dorp Maho, zijn bezorgd omdat er nog steeds zandafgravingen plaatsvinden in het door hun bewoonde gebied. Dit, nadat zij in 2016 een petitie hadden aangeboden aan parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, waarbij zij de toezegging hebben gehad dat er geen verdere aantasting zou plaatsvinden van door inheemsen bewoonde grondgebieden.

De bewoners van het dorp zijn al enige tijd verwikkeld in een geschil met de ondernemer Mohamed Abdoelrahman, die nabij het dorp verkavelingsactiviteiten ontplooit. De bewoners willen dat de verkavelaar stopt met zijn activiteiten, zoals het afgraven van zand.

Ze willen dat hun woon- en leefgebied wordt gerespecteerd, maar de ondernemer gaat gewoon door met zijn werkzaamheden. De bewoners hebben daarom besloten om vandaag een open brief te overhandigen aan de parlementsvoorzitter. Deze brief werd in ontvangst genomen door de griffier van De Nationale Assemblee, Ruth de Windt.

De bewoners geven aan dat de politiecommandant geoordeeld heeft dat Abdoelrahman eigenaar is van een groot deel van het inheemse grondgebied. De afgravingen zullen onder beveiliging van de politie voortgang hebben op woensdag 11 oktober. De bewoners vinden deze handeling een inbreuk op het beleid dat is uitgestippeld door de president van de Republiek Suriname, waarbij zij ook verwijzen naar het Kalinia en Lokono vonnis van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS).

Volgens Claudia Kabenda, basja van het dorp Maho, is de veiligheid van de dorpelingen, vooral van de kinderen, in gevaar. Door het afgraven van zand zijn er diepe kuilen ontstaan die zich in de regentijd vullen met water. Dit is heel gevaarlijk, want de kinderen kunnen in de kuilen vallen en daar kunnen kaaimannen en slangen die zich in de kuilen bevinden. De dorpsbewoners willen escalatie voorkomen en vragen het parlement aandacht voor deze situatie, omdat zij vinden dat de aantasting van hun grondgebied en het schenden van mensenrechten niet getolereerd kan worden.

door Priscilla Kia