Zunder twijfelt over invoering btw in 2018

De overheid is van plan in het jaar 2018 over te gaan tot de invoering van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). Armand Zunder, econoom tevens voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO), zegt dat hij zijn twijfels heeft over de invoering van de btw in 2018, omdat de overheid vrij laat is met informatie.

Zunder zegt dat de overheid de invoering van de btw goed had moeten voorbereiden, omdat er draagvlak voor moet zijn. Vooral de winkeliers, maar ook de burgers, moeten goed op de hoogte zijn van werking van de btw. Volgens hem is de overheid al behoorlijk laat met de voorlichting en ziet hij die pas in 2019 geschieden.

Met het invoeren van de btw worden de directe belastingen verschoven naar de indirecte belastingen. Zunder geeft aan dat een goede doorvoering van de btw gunstig zal zijn voor de overheid, omdat meer mensen die in het economische systeem functioneren of ondernemen, belasting gaan betalen. Maar voor de burgers zal het een kostenpost zijn die zijn weerslag zal hebben op de koopkracht.

Volgens Zunder zou de overheid de btw in 2020 kunnen invoeren, omdat de kans groot is dat de economie zich tegen die tijd stabiliseert. “De consument heeft in de periode 2015-2017 een inflatie over 50 procent meegemaakt, waarbij het besteedbaar inkomen achteruit is gegaan”, geeft Zunder aan. Desondanks noemt hij het een goed idee, vooral bij landen met een grote informele sector. Hij zegt verder dat Suriname een beetje laat is met de invoering van de btw, omdat alle Caricom-landen die al hebben ingevoerd.

Verder zal er met de implementatie en handhaving van de btw, een klachteninstantie in het leven moeten worden geroepen waar de burgers hun eventuele klacht(en) kunnen indienen. Ook moet er volgens Zunder een goed controlesysteem zijn zodat de controle professioneel uitgevoerd kan worden. Voorts geeft hij aan dat de meeste Surinaamse winkeliers niet geweldig geschoold zijn, belangrijk is daarom dat de informatie zo duidelijk mogelijk overgebracht wordt, zodat de winkeliers die begrijpen.

door Priscilla Kia