Twee derde Surinaamse vrouw is werkloos

Suricorps heeft in samenwerking met de UNDP/United Nations Volunteers (UNV) een gender- en milieutraining georganiseerd voor vrijwilligers en stafpersoneel van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en personeel van de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB). De training werd verzorgd door de gender- en milieuspecialist Manoram Sunawar van de UNDP/UNV. Sunawar vergeleek onder andere de situatie in Suriname met die in andere landen en presenteerde cijfers die zijn voortgevloeid uit een onderzoek dat is uitgevoerd in Suriname door UNDP /UNV. Uit dit onderzoek blijkt, dat twee derde deel van de vrouwen in Suriname werkloos is.

Deze vrouwen zijn officieel werkloos, maar dat wil niet zeggen dat ze geen baan hebben. Zij zijn bijvoorbeeld werkzaam in de informele sector of hebben een tijdelijke baan, dit zijn zogeheten onbeschermde banen. Sunawar gaf verder aan dat vrouwen die in de formele sector werkzaam zijn, meestal een laag betaalde baan hebben. In procenten uitgedrukt bestaat 71% van de laag betaalde ambtenaren uit vrouwen. Thans heeft 57% van de volwassen vrouwen in Suriname minstens een secundair onderwijsniveau bereikt, voor mannen is dit 56,8%.

Humphrey Dundas, voorzitter van Stichting Suricorps for Development, zegt dat Suricorps meehelpt om de uitvoeringscapaciteit van RO te vergroten. Er zijn vijf gebieden waarop het ministerie zich richt, namelijk: gender, milieu, gezondheid, onderwijs en cultuur. Op basis van het beleid van het ministerie 2016 Human capacity development is dit een eis om de medewerkers van RO verder te scholen. Drie belangrijke aspecten die belicht werden tijdens de training, zijn namelijk: de basis concepten van gender, gender mainstreaming, gender link aan de Sustainable Development Goals. Het doel van de training is voornamelijk om kennis te verkrijgen over de fundamentele aspecten van gender en milieu en hoe deze kwesties onze gemeenschappen en werkprogramma’s beïnvloeden. Na de training moeten de participanten in staat zijn de opgedane kennis en ervaring in hun eigen werkgebied te kunnen toepassen. Dunda zegt dat ze de kennis onder andere zullen toepassen bij het uitvoeren van projecten. De werkarmen van het ministerie hebben allen een link met gender en milieu, daarom zal deze training een positieve bijdrage moeten leveren in de wijze waarop zij hiermee zullen omgaan.

door Kimberley Fräser