Saramacca in teken van gemeenschapsprojecten Staatsolie

Gisteren werd het startsein gegeven voor de rehabilitatie van acht duikers aan de Gangaram Pandayweg in Saramacca door de Staatsolie Foundation. “Saramacca is de basis voor de productie van olie voor Staatsolie en zal in de komende periode de focus zijn voor sociale projecten”, zei Wim Dwarkasing, algemeen directeur Staatsolie, gisteren tijdens zijn toespraak.

Niet zo lang terug heeft Staatsolie een Community Social Investment Programma (CSI) ontwikkeld, waarbij het bedrijf zich meer dan ooit zal focussen op gemeenschappen in gebieden waar het actief is met operaties. De rehabilitatie van de duikers is daar een onderdeel van. Het project zal in totaal SRD 345.000 kosten, waarvan het einde van de technische uitvoering gepland staat voor de eerste week van december.

De bewoners van de Gangaram Pandayweg hebben regelmatig te kampen met wateroverlast tijdens de regenperiode. Staatsolie besloot de bewoners te helpen, waarna er samen met het commissariaat gezocht werd naar een structurele oplossing. “Op het moment dat het probleem zich voordeed, zat Staatsolie krap qua financiële middelen. De Staatsolie Foundation had nog wat restmiddelen voor dit jaar en werd bereid gevonden het project onder haar hoede te nemen”, zei Dwarkasing.

De rehabilitatie van de duikers moeten zorgen voor een goede afwatering van de omliggende gebieden en voorkomen dat huizen onder water lopen, tevens de productievelden beschermen tegen wateroverlast en de conditie van de weg verbeteren. Met dit project demonstreert Staatsolie zijn toewijding aan de bewoners van Saramacca.

Met het CSI wil Staatsolie de nijpende problemen in Saramacca structureel aanpakken. Behalve het project voor de rehabilitatie van de duikers, is Staatsolie ook bezig met de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). De rehabilitatie van het waterstation te Tijgerkreek wordt aangepakt, waardoor niet alleen de verwerkingscapaciteit vergroot wordt voor goed drinkwater, maar ook het resterende deel van de Gangaram Pandayweg waterleiding krijgt. Recent is ook een project gestart waarbij Staatsolie voor één jaar de kosten voor vuilophaal in het district voor zijn rekening neemt. Verder is het bedrijf bezig met de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) voor het installeren van straatverlichting aan de Jossiekreekweg. Op verzoek van het commissariaat van Saramacca zal ook de infrastructuur nabij de Uitkijkbrug bij Hamburg hersteld worden.

door Priscilla Kia