‘Overheid moet leraren betrekken bij onderwijsbeleid’

Vandaag is het World Teachers’ Day, een dag die ook in Suriname herdacht wordt. NPS-parlementariër Patricia Etnel, feliciteert op deze dag alle leerkrachten. Volgens haar zou elke dag een speciale dag voor de leerkrachten moeten zijn, maar als ze kijkt naar de behandeling en waardering die leerkrachten in Suriname krijgen, dan laat die volgens de parlementariër nog veel te wensen over. Etnel haalt aan dat de situatie waarin leraren hun werk moeten doen, allesbehalve positief is. “Er is veel chaos binnen het ministerie en ook in de regering als het gaat om richting geven aan het onderwijs”, benadrukt het assembleelid. Ook is ze van mening dat de positionering van de leerkrachten niet naar behoren geschiedt. Etnel geeft aan dat al in de eerste zittingsperiode van de regering Bouterse, duidelijk bleek, dat de behandeling, benadering en de waardering van leerkrachten niet goed was. Ook wordt er naar zeggen van haar een mutatiebeleid gevoerd dat meer op een straf lijkt. “De manier waarop de regering omgaat met leerkrachten is niet correct”, benadrukt de parlementariër. Volgens haar wordt het hoog tijd dat de regering op een andere manier naar de leerkrachten gaat kijken.

De regering moet volgens Etnel streven naar een situatie waarbij ze samen met de leerkrachten kijkt hoe het onderwijsbeleid uitgevoerd kan worden ten behoeve van het kind. Daarbij moet de richting die de regering wil opgaan met het onderwijs, duidelijk aangegeven worden.

“Nederigheid maakt jou niet minder, het maakt je juist sterker”, zegt Etnel over de manier waarop de regering zich nu opstelt tegenover de leerkrachten. Volgens haar krijgen de leerkrachten taken opgedrongen. Ook haalt ze aan dat de regering verwacht dat de leerkrachten ongeacht de situatie, rustig blijven. “De leerkrachten krijgen te maken met kinderen die allemaal verschillend gedrag vertonen en die uit diverse milieus komen. Zij moeten ervoor zorgen dat deze samen een team vormen, zodat ze de eindstreep kunnen behalen. “Als dat niet genoeg is, moeten zij thuis ook werken aan de lesvoorbereiding en eventueel schriften corrigeren, dan nog krijgen bepaalde leerkrachten te maken met ouders die ze aanvallen of zelfs uitschelden”, haalt ze aan. Terwijl leraren de basis leggen voor een kind en voor de versterking van het land, worden zij ondergewaardeerd volgens Etnel. “Ze verrichten masterwerk”, benadrukt ze. Daarom ondersteunt ze de stille mars van BvL/ALS die gepland staat voor hedenmiddag, deze loop zal volgens Etnel een teken zijn dat het absoluut niet goed gaat in het onderwijs.

door Richelle Mac-Nack