Adhin verwijst BvL/ ALS naar OO en bemiddelingsraad

Waarnemend president Ashwin Adhin, heeft C-47, Bond van Leraren (BvL), Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), Federatie van Agrariërs en Landarbeiders (FAL), Bond Personeel bij het ministerie van Onderwijs en de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO) door middel van een schrijven verwezen naar het Overheidsoverleg Orgaan (OO) en de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. Dit nadat de bovengenoemde vakbeweging een brief had gericht op 22 september naar Adhin met als onderwerp: ‘Schending vakverenigingsvrijheden BvL, ALS en Leekrachten’. In een schrijven van 26 september 2017 geeft Adhin aan, dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur slechts voor een deel gezag uitoefent op de scholen in ons land, namelijk het onderwijsgeven op de openbare scholen die als werkgever de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hebben krachtens de Personeelswet. Adhin zegt dat het hem goed doet om te vernemen dat de onderwijsbonden de wens en de bereidheid hebben om primair constructief dialoog te voeren met de leiding van het ministerie.

De waarnemend president zegt verder, dat ondanks hij de urgentie van de onderwijsbonden begrijpt om overleg te plegen, het niet mogelijk is om de komende de dagen en op korte termijn overleg te voeren met de directie van het ministerie van Onderwijs. Dit, omdat alle aandacht werd gevestigd op de jaarrede van de president en de voorbereiding op de nog te voeren Algemene Politieke Beschouwingen en de start van het nieuwe schooljaar.