PLO wacht niet langer dan vrijdag op uitbetaling subsidiegelden

Tijdens een spoedvergadering van het bestuur en van de contactpersonen van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) gisteravond, was het overduidelijk dat de bushouders in grote problemen komen door het uitblijven van de brandstofcompensatiegelden. John Mahadewsing, voorzitter van PLO, zegt vandaag in gesprek met De West dat door het uitblijven van de subsidiegelden, bepaalde bussen niet in orde gemaakt kunnen worden om te kunnen rijden.

De PLO-voorzitter zegt dat de bushoudersorganisatie niet snel overgaat tot staken, maar dat betekent niet dat de PLO zal tolereren dat zij aan het lijntje wordt gehouden. Tijdens de spoedbijeenkomst van gisteravond ontving Mahadewsing een telefoontje van de minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWC&T), Jerry Miranda. De minister kon de PLO-voorzitter verzekeren dat de brandstofcompensatiegelden aanstaande vrijdag uitbetaald worden. Gezien de bushoudersorganisatie naar zeggen van Mahadewsing geen moeilijke leden heeft, zegt de voorzitter dat de regering tot vrijdag de ruimte krijgt om de gelden daadwerkelijk over te maken. “Mocht het zijn dat de gelden vrijdag niet op onze rekening staan, dan zullen we in een algemene ledenvergadering beslissen hoe verder”, benadrukt hij. Mahadewsing zegt dat PLO samen met haar leden genoeg geduld heeft betracht voor de overheid, echter zullen ze niet langer dan tot vrijdag wachten. De PLO-voorzitter is van mening dat de regering een eind moet brengen aan het niet nakomen van beloftes.

Mahadewsing vindt het lastig dat hoewel OWC&T alle zaken met betrekking tot het uitbetalen van de subsidiegelden over het tweede kwartaal aan de bushouders heeft afgerond, de minister van Financiën sinds de afgelopen week op zich laat wachten. “We horen steeds een ander verhaal, van tijd tot tijd is hij in het buitenland en aan ons wordt voorgehouden dat er niemand anders op het ministerie is, die een dergelijke beslissing kan nemen”, aldus de PLO-voorzitter.

Intussen heeft ook het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbussen van zich laten horen. Ook het actiecomité vindt het lastig dat bushouders verbonden aan de PLO, steeds de dupe worden van de late uitbetalingen van de subsidiegelden. De voorzitter van het actiecomité, Suraj Sahadew-Lall, zegt dat indien de subsidie niet binnen zeven dagen uitbetaald wordt, de bushouders in staking zullen gaan. De bushouders moeten zich volgens hem gereed maken voor een staking.

-door Richelle Mac-Nack-