Mathoera: Nog steeds geen goed veiligheidsbeleid

De regering Bouterse slaagt er maar niet in een deugdelijk veiligheidsbeleid te formuleren en uit te voeren. Ze heeft wel de mogelijkheid om advies van kundige mensen in te winnen, maar weigert daar steevast gebruik van te maken. Voorts is het zo dat de politie belast met de opsporing, het moet doen met veel te weinig middelen en daardoor niet goed uit te voeten kan, aldus mevrouw Krishna Mathoera, oud-commissaris van politie en thans lid van De Nationale Assemblee en deel uitmakend van de VHP-fractie. Volgens Mathoera zal de criminaliteit niet minder worden als de overheid niet spoedig een antwoord vindt om haar adequaat te bestrijden.Er zullen snel extra maatregelen moeten komen als deel van een extra beleid om het veiligheidsprobleem op te lossen. Er moet een eind komen aan de vele berovingen en inbraken die een ieder een onveilig gevoel bezorgen. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze beschermd worden door de staat. Volgens Mathoera heeft het helemaal geen zin om in het gehele land te surveilleren, zoals dat thans onder de noemer ‘Safe City’ geschiedt. De inlichtingendiensten moeten beter gaan werken waardoor de criminelen afgeschrikt worden. Ook dienen straffen voor bepaalde delicten ernstig verhoogd te worden. Voorts heeft de overheid tot taak meer voorlichting te geven en de gemeenschap via programma’s erop te wijzen, dat criminaliteit uiteindelijk toch niet loont. Volgens de huidige wetgever die vrij nauwkeurig weet waar het aan schort binnen het Korps Politie Suriname (KPS), moeten de interventie-eenheden sneller kunnen optreden, maar daarvoor moeten de middelen natuurlijk wel voorhanden zijn. Een goede interventie-eenheid die goed getraind is en over een snelle uitrukcapacteit beschikt, heeft veel meer waarde en boekt beter resultaat dan vier die langs elkaar heen werken. Volgens Mathoera heeft de regering Bouterse grote schuld dat het allemaal zo fout is gegaan binnen het KPS.
Door haar ondoordachte maatregelen binnen de politieorganisatie, zijn veel kundige mensen vertrokken of werden die overgeplaatst waardoor afdelingen die met de criminaliteitbestrijding belast waren, verzwakt geraakten. Door de zogeheten reorganisatie vanwege de regering binnen het korps is een enorme demotivatie opgetreden en hebben velen de politie de rug toegekeerd. De door de regering toegepaste reorganisatie binnen het KPS, kan volgens Mathoera dan ook als totaal mislukt worden beschouwd. De oud-commissaris van politie ontkomt ook niet aan de indruk, dat bepaalde harde werkers binnen het korps moedwillig door deze regering zijn gedemotiveerd. Om de zaak nog enigszins te redden, moet de zwakte in de leiding van het korps opgeheven worden. De politieleiding moet versterkt worden door capabele mensen volgens Mathoera. De leiding van het politieapparaat dient respect af te dwingen en gezag te kunnen demonstreren naar buiten toe en natuurlijk ook bij de overige leden van het korps. Het korps dient volgens Mathoera te allen tijde ook een goede leider te hebben. Mathoera beseft ook wel dat het huidige korps een afspiegeling is van al hetgeen zich in het land voltrekt.

OPLOSSINGEN
Krishna Mathoera is van mening dat om de veiligheid op te voeren en de criminaliteit te kunnen bestrijden, de regering prioriteiten zal moeten stellen. Als hoogste prioriteit moet ze ernaar streven de berovingen en inbraken drastisch terug te dringen. Er dient daarvoor een integraal en goed uitgewerkt plan op tafel te komen en met dat plan moet gewerkt worden. De interventie-eenheid moet goed en snel kunnen reageren. De informatie vanuit de justitie naar de samenleving, moet geoptimalieerd te worden. Criminele organisaties moet men voortdurend op de hielen zitten waardoor deze gaan beseffen dat ze steeds minder vrijspel hebben. Ook moet aan de ontmanteling van deze misdaadorganisaties gewerkt worden. Mathoera blijft van mening dat de overheid naarstig moet gaan werken aan de verhoging van de straffen van personen die zich schuldig maken aan ernstige strafbare feiten. Dit ter afschrikking van de mensen die met snode plannen rondlopen.