ZWERVERS, JUNKIES EN MONUMENTALE PANDEN

Gisterochtend tegen 9.30 uur was het wederom raak en dit keer in de Watermolenstraat. Er werd brand gemeld in  een houten pand dat al enige tijd geoccupeerd wordt door daklozen , zwervers en junkies.  Hoe de brand is ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk, maar het vermoeden bestaat, dat een van de occupenten bezig is geweest met vuur of een kaars heeft laten branden die omgevallen kan zijn.  Het is de zoveelste brand in een pand dat uit hout is opgetrokken dat deels werd vernietigd.  Er zijn voorbeelden te over van panden die in onze hoofdstad verloren zijn gegaan door brand nadat junkies of daklozen er binnen waren gedrongen. Tot vervelends toe hebben we bij deze krant gewezen op het gevaar dat ontstaat wanneer een pand te lang leeg blijft staan en deze lieden daar lucht van krijgen. Het forceren van een deur of raam gaat dan heel gemakkelijk en binnen de kortste keren stijgt het aantal zwervers en of junkies die er komen bivakkeren.  Jaren achtereen werd gewaarschuwd voor het pand Wilsterman aan de Grote Combéweg en het voortdurende dreigende gevaar voor brand dat bestond. En ja hoor, het gebouw ging in de fik, veroorzaakt door een zwerver die er een vuurtje had zitten stoken.  In de afgelopen jaren zijn er veel meer gebouwen waaronder ook historische, teloorgegaan door opzettelijke brandstichting en in bepaalde gevallen door onvoorzichtigheid van personen die de huizen binnen waren getrokken waar al geruime tijd geen nutsvoorzieningen meer op aangesloten waren. De overheid is bezitster van een groot aantal panden die ambtenaren in de loop der jaren hebben uitgewoond en die dringend aan restauratie toe zijn. De overheid heeft daarvoor geen geld en bezit voor wat betreft het beheer en onderhoud van haar monumentale  totaal de verkeerde instelling. Deze regering bestaat naar onze mening uit cultuurbarbaren die niet beseffen, dat het behoud van je monumentale panden een zeer voorname rol vervult bij het kunnen belichten en verduidelijken van je historie.  Het registreren van onze historische monumenten op de Werelderfgoedlijst van de Unesco is een bewijs dat men vooral bij deze organisatie van de Verenigde Naties het nodig acht dat onze historische panden beschermd en goed onderhouden dienen te zijn en blijven. Wat we echter nu zien gebeuren, is een totale desinteresse bij deze regering als het om het onderhoud en behoud van de meer genoemde panden gaat. Men laat ze over de gehele linie liever totaal verpauperen instede geld vrij te maken voor regulier onderhoud. Ook treft men zeer weinig of helemaal geen maatregelen om zwervers, daklozen en junkies uit leegstaande panden van particulieren en de overheid te halen.  Wij vrezen dan ook dat er meer van ons cultureel erfgoed verloren zal gaan door de laksheid van deze overheid. Wij hebben herhaaldelijk gewezen op panden van de overheid die totaal verloren gaan en toch heeft men op geen enkele wijze getoond in te willen grijpen. Tot op heden is er geen nieuw dak geplaatst op het gebouw op de hoek van de Mr.Dr. J.C. de Mirandastraat en de Mr .F.H.R. Lim A Postraat, waarin voorheen de Kamer van Koophandel en Fabrieken gevestigd was. Door brand werd een groot deel van het dak vernield. Ook dit gebouw zal totaal verloren gaan als de overheid aan wie het toebehoort niet snel ingrijpt.