PCS binnen 25% internationaal ISO gecertificeerde organisaties

Het Psychiatrisch Centrum Suriname ( PCS) zit binnen de 25 procent van organisaties die ISO 9001:2015 gecertificeerd zijn. Dit deelde de algemeen directeur van het PCS, Dayasankar Mathoera, mee bij de certificaatuitreiking vanmorgen in de Conferentiezaal van het PCS. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 34 afdelingen van het PCS, is per 1 juni 2017, ISO 9001:2015 gecertificeerd door het Nederlandse bedrijf Kiwa. De cliëntenzorg en de kwaliteitszorg alsmede de klantvriendelijkheid, werden hiervoor onder de loep genomen. Dit traject werd ook gekozen om de cliënt inspraak en de stakeholders zeggenschap te geven.

In 2014 werd het PCS gecertificeerd en het centrum heeft in de laatste drie jaar al heel wat tussentijdse audits gehad.

Mathoera zegt dat er het afgelopen jaar veel veranderd is na de certificering, de beperkte middelen spelen ook een rol. “Hoe kun je in een steeds veranderde situatie met beperkte middelen toch kwalitatieve zorg bieden binnen het PCS. Hiervoor is leiderschap nodig.” Met de nieuwe ISO-norm wordt leiderschap op alle niveaus geëist. De directeur benadrukt dat het niet alleen gaat om leiderschapskwaliteiten, maar ook om de ervaring vanuit de werkvloer. “Hoe leidinggevenden omgaan met de verantwoordelijkheden, dat is een uitdaging voor PCS. Niet alleen de directie, zelfs leiderschap op het laagste niveau”, aldus Mathoera.

Vier managementleden van het PCS waaronder ook de directie, hebben de trainingen van Kiwi gevolgd en moesten binnen twee maanden de hele organisatie voorbereiden op de nieuwe audit. Alle afdelingen moesten in het kader van beheersmaatregelen een SWOT-analyse maken, welke door de directie beoordeeld moest worden. Uiteindelijke eindigde het PCS met enkele tekortkomingen op het gebied van leiderschap, klachten van buiten, dossiervorming.

Indira Madhuban, kwaliteitsmanager PCS, noemt het een mijlpaal. “Risicomanagement, leiderschap en stakeholders analyse was een uitdaging. We zijn er nog niet, we moeten werken aan de verbeterpunten. Het was een teamprestatie van alle 34 afdelingen. Het traject heeft veel verbeteringen opgeleverd, maar we blijven doorgaan”, aldus Madhuban. Projectleider van Kiwa, Reza Abdoelrazak, vindt het een enorme prestatie van het geestelijke gezondheidsinstituut. Afgelopen april was pas 25 procent wereldwijd overgegaan tot de nieuwe norm, waaronder ook het PCS. “Het is een grote mijlpaal om een certificaat in handen te hebben, maar het behouden en onderhouden is het belangrijkste. Thans zijn goede communicatie en daadkracht essentiële aspecten.”

Ismael Kalaykhan van het Toezicht Houdend Orgaan (THO), zegt dat het PCS met dit certificaat meer verantwoordelijkheid op zich neemt. “Elke mijlpaal brengt uitdagingen, met name op het gebied van leiderschap. We moeten ons committeren aan het systeem waarvoor we zelf hebben gekozen.”

door Kimberley Fräser