Onderzoek ingesteld naar poging tot uitbraak Santo Boma

In een lokaal dagblad is vermeld dat er een grote uitbraak is verijdeld in de penitentiaire inrichting Boma polder, meer bekend als Santo Boma. Wij namen naar aanleiding hiervan contact op met de afdeling Voorlich-ting van Santo Boma. Wendell Pinas van de afdeling Voorlichting, geeft aan dat er inderdaad tijdens een visitatie communicatiemiddelen in beslag zijn genomen. Hij erkent dat er vooralsnog vastgesteld kan worden dat er wel een plan was tot uitbraak, maar dat dit niet tot uitvoering is gekomen. Pinas deelt mee dat er een onderzoek is ingesteld en dat er na het onderzoek meer informatie verstrekt zal worden op basis van harde bewijzen. Over eventuele hand- en spandiensten door ambtenaren, zegt hij dat het onderzoek dit ook moet uitwijzen. Vernomen wordt dat het om een groot aantal gedetineerden van een Braziliaanse bende gaat die veroordeeld zijn voor zware misdrijven.

-door Johannes Damodar Patak-