Landbouwcoöperatie Crepie: ‘Het wachten is nu op de overheid’

Het bestuur van Landbouwcoöperatie Crepie heeft nadat enkele leden contact opnamen met de redactie, klaarheid gegeven over het aanleggen van infrastructuur voor elektra en water op het project achter de vuilstortplaats aan de verlengde Charlesburgweg, dat 90 ha groot is. Leden van het bestuur, waaronder Ramon Cumberbatch (voorzitter), Hemraadj Binesrie (bestuurslid) en Rudi Esajas (secretaris) gaven een complete uiteenzetting van het project. Volgens het bestuur is het wachten nu op de overheid om het project te voorzien van nutsvoorzieningen. Esajas legde uit dat het aanleggen van de infrastructuur voor water en elektra voor een project van 90 ha, gepaard gaat met een enorm bedrag. Hij zegt dat de leden niet in staat zijn om het geld op te brengen.

Verschillende ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) hadden eerder aangegeven dat het bedrag voor water en elektra op de begroting geplaatst zou worden. De voorzitter legt uit dat dit nooit is gebeurd door het reshuffelen van ministers en het aantreden van een nieuwe regering. Van het ministerie van NH hebben zij vernomen dat door de economische situatie zaken stroef lopen, maar dat het project wel onder de aandacht van het ministerie is. Intussen heeft het bestuur van de coöperatie ook een brief geschreven aan het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), waarin zij vraagt om ontvangen te worden door de minister. Cumberbatch merkt op dat het een kwestie van geduld is en zegt dat hij alle vertrouwen heeft in de overheid.

Hij geeft aan dat de coöperatie in 1991 is begonnen met haar activiteiten en ontstaan is op initiatief van buurtbewoners van Charlesburg die sociaal zwak zijn en geen perceel hadden. Na toestemming gekregen te hebben van de overheid om voorbereidingen te treffen voor het verkavelen, konden leden zich via de coöperatie opgeven voor een stuk perceel. De coöperatie bestaat uit 447 leden, waar van zeker 95 procent een beleidsverklaring en transportakte heeft. Esajas zegt dat de totale infrastructuur op het project samen met de leden van de coöperatie door middel van contributiegelden is aangelegd, maar op een gegeven moment kregen ook de leden het financieel moeilijk waardoor ze niet optimaal konden voldoen aan het betalen van hun contributiegeld.

De hulp van de overheid is toen ingeroepen om de wegen te onderhouden, namelijk het rehabiliteren van de drie hoofdwegen en twee subwegen.

Over de afwatering van het project, zegt Binesrie dat de meeste wegen begaanbaar zijn in het project. In vergelijking met andere wegen in Paramaribo-Noord merkt hij op dat het project juist niet onder water loopt. Binesrie zegt wel dat er percelen zijn die onder water lopen, omdat ze laag liggen maar de hoofdwegen ondervinden geen last van overtollig water. Het project is verbonden aan de Boomskreek. Hij geeft aan dat het bestuur de leden geadviseerd heeft om hun percelen op te vullen en ook een inrit aan te leggen.

Het bestuur van Landbouw Coöperatiecrepie roept zijn leden op om te voldoen aan de contributiegelden en om activiteiten op hun perceel te ontplooien, omdat er gronden zijn die onder hoog wied staan. Het bestuur benadrukt dat het te allen tijde beschikbaar is om zijn leden te woord te staan over problemen en onduidelijkheden. Zij vraagt de leden de moed niet op te geven en ook om rekening te houden met overige werkzaamheden van de overheid.

door Johannes Damodar Patak