DE MENS WIKT…….

De mens wikt en God beschikt. Alleen Hij weet wanneer en op welke dag en uur je het levenslicht mag aanschouwen en wanneer Hij het moment daar acht om je terug te roepen. Tenzij je natuurlijk voor wat het leven betreft, denkt te kunnen beslissen over leven of dood en op de stoel van Hem wenst te gaan zitten en tot multipele platte moord met voorbedachte rade te mogen overgaan, zoals dat in onze contemporaine geschiedenis heeft geschied en wel op 8 december 1982. Maar wanneer we een normaal en fatsoenlijk leven leiden, zal de Schepper je het leven geven en ook bepalen wanneer het genoeg is geweest en Hij je naar huis roept. En zo kunnen we dan ook niet weten, wanneer het moment van ons vertrek naar het hiernamaals is aangebroken. De afgelopen weken hebben velen zich geconcentreerd en willen bezighouden met de ziekte van Desi Bouterse, de president van dit land. Eerst werd ons meegedeeld dat de man naar Cuba was vertrokken voor een medische controle en korte vakantie. Nadat de wervelstorm Irma ook deels over Cuba was geraasd, keerde de president en zijn familie terug uit het Caribische eiland. Bij terugkeer werd duidelijk, dat de president niet slechts een medische controle had ondergaan, maar ook een chirurgische ingreep. Details over deze ingreep werden niet verstrekt, alleen dat hij het nog eventjes rustiger moest aandoen. Van Bouterse werd verwacht dat hij spoedig in De Nationale Assemblee zou verschijnen voor het houden van zijn jaarrede. Dat ging dus mooi niet door. De president droeg zijn ambt tijdelijk over aan de vicepresident wegens ziekte. Vanaf dat moment hebben we dus president Adhin en die hield dan ook de jaarrede voor de volksvertegenwoordiging. Gelijk na de tijdelijke overdracht werd er druk gespeculeerd over de president zijn gezondheid. De wildste verhalen werden onmiddellijk gelanceerd en via social media werd zelfs beweerd, dat Bouterse het niet lang meer zou maken. Hij zou aan prostaatkanker lijden en daarvoor een intensieve ingreep hebben ondergaan op Cuba. Maar het bleef niet slechts bij speculaties op straat en op social media. De rancuneuze verwensingen aan de man zijn adres, waren daarbij niet gering. Een aantal personen hoopte een spoedig overlijden van Bouterse, omdat hij het land lang genoeg kwaad had bezorgd. Natuurlijk zijn er ook mensen die de president een spoedig en volledig herstel toewensen. Herhaaldelijk werd er ook gezegd dat Karma thans voor de deur bij de eerste burger staat voor de vele mensenrechtenschendingen die hem zouden kunnen worden aangerekend. Bouterse heeft dit allemaal deels zelf in de hand gewerkt, door niet openlijk en eerlijk aan de bevolking te vertellen wat  hem eigenlijk scheelt en waarvoor hij de medische ingreep op Cuba moest ondergaan. Openheid en eerlijkheid zouden hem sieren en de vele speculaties gelijk doen beëindigen. Maar openheid schijnt in kringen van de NDP nog steeds niet goed tot haar recht te kunnen komen. Inmiddels zijn de verwensingen en de speculatieve meldingen op het internet niet beëindigd en gaan de verwensingen met de dood, rustig door. Ook de valse melding dat de man thans in coma ligt, werd gisteren gelanceerd. Hetgeen door de valsheid als onsmakelijk kan worden gezien. Je hoeft helemaal geen bewonderaar van Desi Bouterse te zijn, maar het is wél gepast het juiste niveau te behouden en te bezien wat voor lot onze Schepper de man wenst toe te bedelen. Velen staan er ook niet bij stil, wat er in het natraject na een verscheiden van Bouterse volgt. Bouterse is de alleenheerser in de NDP, een partij die niet als een normale politieke partij kan worden gezien. Deze partij bestaat uit verschillende facties die hun eigen belangen bewaken en voor hun continuïteit wensen in te staan. Bouterse heeft door de jaren heen door zijn doortastendheid en misschien ook wel reputatie uit de jaren ’80, de gehele partij onder controle kunnen houden. Zijn autocratische houding heeft hem vele dienaren en Boutisten opgeleverd, die te allen tijde voor hem en slechts hem, door het vuur wilden en willen gaan. Als hij komt te ontvallen, ontstaat er zeker een machtsvacuüm dat kan ontaarden in een ware paarse paleisrevolutie waar we niet te lichtzinnig en ook niet schouderophalend aan voorbij moeten gaan. Nogmaals, de NDP is geen normale politieke partij, het is een organisatie met een zeer militante gewapende ondergrond, waar de belangen van de verschillende topfiguren boven alles en natuurlijk ook het volksbelang prijken. Er kan bij een overlijden van de voorzitter en leider dan ook van alles gebeuren. Gewelddadige uitspattingen moeten daarbij zeker niet uitgesloten worden. De interne strijd zal dan naar onze mening in alle hevigheid losbarsten.