SCHAARSTE AAN FAMILIEBOEKJES

Eerst was het zo dat pas geslaagden niet konden deelnemen aan het verkeer, omdat de afdeling Rijbewijzen geen materiaal had om de rijbewijzen te verstrekken. Daarna werd bekendgemaakt dat het CBB door zijn oude voorraad aan ID-materiaal heen was en niet tijdig kon beschikken over een nieuwe voorraad. Hierdoor werd de afdeling enige tijd gesloten. Nu zijn de familieboekjes aan de beurt. Al zeker een week zijn er geen familieboekjes op voorraad. Mensen die een aanvraag hiertoe doen, krijgen een strookje en worden verzocht om op een ander moment terug te komen. Dat het CBB in de problemen was gekomen, hadden wij al door toen bekend werd dat de Raad van Ministers ineens de leges drastisch zou verhogen voor paspoorten, nationaliteitsverklaringen en aktes. De verhoging zou noodzakelijk zijn, omdat alles duurder is geworden. Alles is wel duurder geworden door het slechte financiële beleid van de regering Bouterse. Velen hebben het tegenwoordig financieel erg moeilijk door het gevoerde wanbeleid van deze regering, men moet zien rond te komen met hetzelfde salaris, waarop in bepaalde gevallen al jaren geen noemenswaardige correctie heeft plaatsgevonden. Maar je kan als overheid niet komen met een dergelijke verhoging voor de voormelde documenten en doen alsof het een normale zaak is. Waarom duurt het overigens zo lang alvorens CBB over een volwaardig digitaal systeem kan beschikken? De werkwijze en de sfeer bij het CCB zien er thans zo uit: De ene ambtenaar begroet je met tegenzin, de andere stelt zaken op schrift, vervolgens tekent een ander en weer een ander print een uittreksel of strookje. In totaal werken er dus vier mensen om een handeling te plegen, die door één persoon kan worden verricht. Een automatisch systeem zou veel efficiënter, effectiever en kostenbesparend werken. Maar ja, dan komt er een eind aan de nodeloze werkverschaffing.