BERE FURU JAARREDE

Dit hebben we dan weer gehad, een bere furu jaarrede uitgesproken door de vicepresident vanwege ziekte van de president. Ik kan me best voorstellen, dat wanneer het volk ieder jaar weer hetzelfde moet aanhoren, de brenger daarvan er zo zoetjes aan ziek van begint te worden. Een speech vol verwachtingen waarvan men weet de helft of minder niet te kunnen realiseren. Het is zelfs zo triest, dat de gewone man van de straat er niet eens van op de hoogte zou zijn, ware het niet de drukte in het verkeer wegens de omleidingen in verband met deze jaarrede. Of men nu luistert of niet, het is weer the same old song en na dit lied wordt het volk weer opgezadeld met een desastreus so-ciaal plan, waarbij alle prijzen de lucht inschieten en het volk steeds armer wordt. Aangezien het allemaal om financiën draait, is dus die statisticus op dit ministerie, een niet weg te denken figuur.Te bedenken dat deze meneer anderen voor oplichter uitmaakt, gelukkig werd het tegendeel van deze bewering gelogenstraft door het succes dat een van de studenten heeft weten te behalen op zestienjarige leeftijd. Dit instituut heeft hierdoor bewezen, niet erop uit te zijn mensen hun geld te stelen, maar levert een wezenlijke bijdrage aan de kennis van haar studenten, en daardoor ook een bijdrage aan de ontwikkeling van het land. Dit soort directeuren hebben we nodig en geen mensen die de hele wereld afreizen om leningen af te sluiten en te blijven bedelen.Het is best te begrijpen, dat wanneer je dagelijks aanspraak maakt op een daggeldvergoeding van US-dollar 500,=, je vaker in het buitenland zal vertoeven, alleen maar om er beter van te worden. Het arme volk betaalt de rekening wel van: ‘Na ons de zondvloed’. Men hoeft geen econoom te zijn om te kunnen vaststellen, dat heel wat cijfers uit de jaarrede gewoon lariekoek zijn, waar we echt niet ver mee komen.Het zijn allemaal luchtkastelen, inhoudloze verwachtingen waarmee men het volk blij denkt te maken. We yere no, die tijd van spiegeltjes etc, heeft zijn langste tijd gehad.In de jaarrede hebben we niet exact kunnen horen, dat er straks 1.2 miljard afgelost moet worden aan rente op nationale en internationale leningen.Er werd ook niet aangegeven, dat van die 1.4 miljard aan tekort, dat weggegooide geld van de boeken van de zoon van Jozef, daar een onderdeel van is. Lang leve de uitgelegde Raskip Roberta.Dat de woningen op Hanna’s Lust nu al mankementen vertonen, is ook weggesmeten geld. Jammer dat de bewoners zelf voor de kosten moeten opdraaien, om de boel nog bewoonbaar te houden.Er werd gesproken over de bouw van woningen die we dan hoogstwaarschijnlijk weer van de Chinezen zullen krijgen in ruil voor duizenden hectare grond ten koste van onze inheemse en tribale landgenoten. De bushouders kunnen niet eens op een normale manier worden betaald, maar men blijft doorgaan het volk blij proberen te maken met een grote dooie mus. Aangezien er vele addertjes onder het gras schuilen, is het ook nu weer oppassen geblazen.
Een ding is zeker: Karakter zonder kennis heeft meestal meer succes dan kennis zonder karakter. Aan alles komt een einde, ook aan deze niet veelbelovende jaarrede. Tot slot worden alle zieken vanwege de toestand in het land of anderszins beterschap toegewenst.

Kort Geding