INTIMIDATIE

Art.152. BELEDIGING STAATSHOOFD/WAARNEMEND STAATSHOOFD. Opzettelijke belediging het Staatshoofd of het waarnemend Staatshoofd aangedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of een geldboete van ten hoogste duizend gulden. Op basis van dit artikel van het Wetboek van Strafrecht, stuurde naar verluidt de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), onlangs een waarschuwing per brief naar de omroepbedrijven. Volgens de TAS hebben omroepbedrijven tijdens hun uitzendingen beledigende taal geuit richting gezagsdragers en andere personen. Wat een intimiderend geklets! Wie zit er achter deze waarschuwing? Ik denk dat we het wel kunnen raden. Laten we voorop stellen, dat wij als volk uit goed fatsoen niemand doelbewust beledigen. Echter, als een bestuurder/ambtenaar of wie dan ook zich niet gedraagt zoals het hoort, dan heeft iedere burger het recht, om zo iemand ook te attenderen op zijn fouten (wanneer iemand steelt, dan is die een dief). Dat is geen belediging, maar eerder een vaststelling en bevestiging van het gepleegde misdrijf van de desbetreffende persoon. Dat noemt men in het Engels Freedom of Speech. De TAS als trouwe waakhond of schoothond van het regiem dat er nu zit, is geen censor en ze kan meerdere malen met de wet in de hand intimiderend roepen dat het niet mag, maar daar staan andere wetten tegenover die ons wel het recht geven om onze mening te uiten. De media moeten de TAS het bos insturen en vragen waar ze de grove moed vandaan haalt om dit schrijven rond te sturen.

Van wie komt dit brutale initiatief? Ik ga ervan uit dat bij de TAS goed ontwikkelde mensen werken, dus moet dit van buitenaf geïnitieerd en gedicteerd zijn en ik heb zeker een vermoeden waar dit allemaal vandaan komt. Straks hoor je nog, dat dit kliekje ook artikel 153 erbij haalt. In dit artikel staat: ‘Hij die een geschrift of afbeelding, waarin een belediging voorkomt voor het Staatshoofd of het waarnemend Staatshoofd, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, dat in het geschrift of de afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.’ En met artikel 153 zullen wij dan allemaal gestraft worden als er wordt gekeken naar ons social media en WhatsApp gedrag. Denk a tori!