MAAR 30% BELANG?

Iamgold kreeg medewerking van president Bouterse om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden buiten de Rosebel concessie. Minister Regilio Dodson heeft aan Starnieuws uitgelegd, dat de staat niets heeft betaald voor de succesvolle exploratie in het Saramacca gebied. De Saramacca concessie ligt momenteel ongeveer 25 kilometer verwijderd van de huidige Rosebel mijn. Deze nieuwe goudontginning in het Saramacca areaal zal de Surinaamse regering 30 procent van de goud royalties opleveren. Rosebel Gold Mines zal door deze nieuwe mijnmogelijkheid tot na 2030 actief zijn in ons land. De goudmijn te Saramacca is de beste goudader voor Rosebel tot nog toe en heeft potentie voor meer. Iamgold heeft een intentieverklaring getekend met de Surinaamse overheid en een bedrag van US-dollar 10 miljoen betaald in cash en is eveneens overeengekomen om 3.125.000 gewone Iamgold aandelen in drie gelijke jaarlijkse termijnen te betalen aan de Surinaamse regering. De regering zal dit jaar alvast en wel op 12 december, de eerste betaling van 1 miljoen aandelen ontvangen. Zal de regering transparant beleid voeren ten aanzien van de betalingen die jaarlijks worden verricht door de multinational? In welk potje wordt die US-dollar 10 miljoen gestopt? De goudwinning in Suriname vormt al geruime tijd een bron van inkomsten. Goud is tegenwoordig ons belangrijkste exportproduct. Tot nog toe is er een schatting gemaakt van 1,5 miljoen ounces goud in Saramacca en dat kan alleen maar toenemen. In de afgelopen dertien jaar heeft de Rosebel mijn meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar in cash uitbetaald aan de Surinaamse overheid. Pe a moni dati go? Met bauxiet, de huidige goudwinning en de Staatsolie inkomsten, is het volk er helaas niet beter van geworden. Het lijkt erop alsof het geld toch onopgemerkt verdwijnt in de zakken van de corrupte leiders. Jammer genoeg zal het volk ook nu niets merken van deze winsten en zal het afhankelijk blijven van de zogenaamde aalmoezen in de vorm van voedselpakketten. Als je goed hebt opgelet tijdens de aardrijkskundeles, dan weet je dat het proces om goud uit de grond te halen, heel wat schade veroorzaakt aan het milieu. Wanneer goud wordt ontgonnen, zijn de consequenties voor het gebied desastreus. Het Saramacca gebied is naar verluidt, behoorlijk vruchtbaar voor landbouwgewassen. Met de komst van deze goudoperatie zal het wingebied aldaar na een aantal jaar niet meer vruchtbaar en dus onbuikbaar geworden zijn. Er vindt ontbossing plaats door houtkap en de mijnbouw. Door de goudwinning wordt de bodem omgewoeld, waardoor die zich ook niet snel meer hersteld en de flora niet op een gezonde wijze herstelt. Zelfs tientallen jaren na de mijnbouwactiviteiten, zal dit gebied zijn oorspronkelijke bedekking met bos niet herkrijgen. Bij de goudwinning van multinationals wordt over het algemeen gebruik gemaakt van natriumcyanide. Cyanide wordt namelijk gebruikt om het goud te scheiden van de rest van het erts en is zeer schadelijk voor het milieu. Nog meer nadelen voor het gebied zullen zijn: het verlies van vegetatie, wegtrekken van dieren, en vertroebelen van het water. Hiervan zal de leefgemeenschap ook aanzienlijk last ondervinden.

Analyticus