GEROMMEL BIJ HERINSCHRIJVING

De herinschrijvingen van de AdeKUS voor het nieuwe schooljaar, hebben plaatsgevonden van 4 tot en met 8 september. Gedurende deze dagen kwamen studenten zelf om zich in te schrijven voor het schooljaar, terwijl anderen ingeschreven werden door een ouder, vriend of kennis. Het liep niet helemaal soepel, want toen een student een vriendin die ziek in het ziekenhuis lag, wilde inschrijven, was daar plotseling een machtiging voor nodig. “Regels zijn regels”, zei de dame bij de inschrijfbalie. Ja, die regels zijn er, maar onduidelijk is wanneer ze wel en wanneer ze niet gehandhaafd worden. Als studenten nog een dag ervoor vrienden konden inschrijven zonder een machtiging, is het toch vreemd dat gezegd wordt dat het bestaande regels zijn die strikt nageleefd moeten worden. Waarom was die regel niet vooraf bekend? Waarom mocht dat wel bij enkele studenten? Of geldt de regel alleen voor bepaalde studenten? Voorts heerst er een grote onduidelijkheid over de formulieren die nodig zijn voor de herinschrijving. Er wordt een volledig ingevuld herinschrijvingsformulier gevraagd, maar er wordt met geen woord gerept over het B1-certificaat, dat ook gevraagd wordt bij inschrijving. Het was een en al een gerommel bij de herinschrijvingen op Adek. Wie zich niet op de laatste dag van de inschrijving inschrijft, kan dat alsnog doen tegen een bijbetaling van SRD 75. Prima, waarschijnlijk is dit een boete voor nalatigheid, maar het is wel wrang dat iemand die door ziekte zich niet op tijd kan inschrijven, dit ook moet betalen. Er wordt een machtiging gevraagd om een student verhinderd door ziekte in te schrijven, terwijl kerngezonde studenten door vrienden en familie ingeschreven worden. Op die manier meet de Adek met twee maten. Het is overigens niet te hopen dat de inschrijvingen een voorbode zijn voor het verloop van de colleges.