DUISTERE TOEKOMST

De tekenen vertonen zich overduidelijk aan de wand. Suriname zal afglijden naar een situatie waar voornamelijk de jeugd een onoverzichtelijke c.q. zeer duistere toekomst tegemoet gaat, indien er niet snel verandering in de huidige toestand optreedt. Een situatie waarbij vooral de scholingsmogelijkheden zienderogen achteruit gaan en waarbij bij het na veel moeite en tegenslagen afronden van een studie, het lang nog niet zeker is dat je in aanmerking komt voor een baan die voldoende geld oplevert om op maandbasis mee rond te komen. Veel jeugdigen weten nu reeds wat hen te wachten staat en maken zich zorgen over de onoverzichtelijkheid van hun toekomst in de Republiek Suriname. Tal van tegenvallers binnen het huidige onderwijssysteem en de zeer beperkte c.q. afgebakende studiemogelijkheden, maken dat de doorsnee leerling al vlak na de mulo in de gaten krijgt dat zijn of haar toekomst er niet rooskleurig uitziet. De leerling of student merkt al heel gauw dat er vanwege de overheid ook niet veel moeite wordt gedaan om daadwerkelijke verbeteringen binnen het onderwijs aan te brengen. Scholen in verval, slecht meubilair, aanstootgevende sanitaire voorzieningen, slechte verlichting , zwaar verouderd materiaal en enorm gedemotiveerde leraren en docenten die met hun maandelijks salaris al jaren niet goed kunnen uitkomen. Leerlingen wier ouders het financieel nog iets beter hebben, trachten hun kinderen via bijlessen nog zonder al te veel kleerscheuren door de studie heen te helpen. De ouders of verzorgers die dat niet kunnen, krijgen vaak genoeg te maken met de zogeheten drop outs of zittenblijvers die in veel gevallen na enige tijd ook niet meer naar school willen, omdat er toch niets verandert. Al deze jonge mensen die hun school niet hebben afgemaakt, worden uiteindelijk uitgeworpen binnen de maatschappij en zullen het moet redden met de slechtst betaalde baantjes. Het is triest om het te moeten vermelden, maar het is de afgelopen 7 jaar snel bergafwaarts gegaan met ons onderwijs. Naar het schijnt, vindt deze overheid het minder belangrijk dat er goede en bruikbare krachten worden afgeleverd die in de toekomst een wezenlijke bijdrage zullen kunnen leveren aan de natie. Dat veel jongeren thans de kans wordt ontnomen om via een goede opleiding zich te kunnen handhaven binnen de samenleving, is duidelijk. De overheid heeft geen antwoord op dit vraagstuk en wijst via haar onderwijspool verwijtend naar onderwijzers die het werk verschillende keren hebben neergelegd om hun eisen voor lotsverbetering kracht bij te zetten. Maar de schuld van de slechte beloning ligt niet bij de onderwijzers, maar wel degelijk bij het waardeloze financieel –economische en monetaire beleid dat de regering Bouterse I en II in de afgelopen 7 jaar heeft gevoerd. Een beleid waarbij onze SRD ten opzichte van de Amerikaanse dollar met meer dan 100 procent in waarde is gekelderd en daarmede de koopkracht van elke Surinamer minmaal is gehalveerd en dus ook van het onderwijzend personeel. De demotivatie op elk gebied en bij elke werker, maakt dat veel zaken niet meer naar behoren lopen. Slechte vooruitzichten en uitzichtloosheid maken in een land dat ook de criminaliteit aanmerkelijk zal toenemen. Nu reeds maken fatsoenlijke burgers in bepaalde wijken zich ernstig bezorgd over de stijgende criminaliteit onder de jeugd in de leeftijdsklasse van 15 tot 20 jaar en ouder. Diefstal, roof en drugshandel, komen steeds vaker voor en is een toenemende trend. In alle districten is het drugsmisbruik de laatste jaren aanmerkelijk gestegen en daarmede natuurlijk ook de criminaliteit. Als je niet aan de marihuana, jami of cocaïne kan komen wegens geldgebrek, dan maar stelen om het geld als junkie toch nog te kunnen bemachtigen. En dit is maar één aspect van de criminaliteit. De trend van in snelle voertuigen rondrijdende zwaar bewapende criminelen die huizen binnendringen om de bewoners te beroven, laat zien dat we aan het afglijden zijn. De politie die niet over de nodige middelen beschikt en ook zwaar gedemotiveerd is, heeft hierop nog steeds niet het passende antwoord gevonden. Stelen is thans een nieuwe cultuurvorm en je hoeft je er niet echt meer voor te schamen als je gepakt wordt. Het laatste kan gesteld worden als je constateert hoe hooggeplaatsten, waaronder leden van het kabinet, zich opstellen indien corruptie binnen hun departement is vastgesteld en ze zelf er ook bij betrokken zijn geweest. De ‘kleine man’ krijgt dan de instelling: als hij het mag, mag ik het ook. Er is een Anticorruptiewet aangenomen, die wij van Keerpunt, nu al zien als een wassen neus, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de corruptieluis die over politieke

backing beschikt, vervolging toch op de een of andere manier zal ontlopen en daarmede willen we het Openbaar Ministerie niet in diskrediet stellen, maar wijzen op de Surinaamse realiteit, dat er van maffioso praktijken gebruik zal worden gemaakt. Wat de meesten in dit land hoofdzakelijk bezighoudt, is het beleid van deze regering dat erop gericht is het volk stelselmatig te plukken en via de belastingen de verarming te prolongeren. Tal van verhogingen worden doorgevoerd, terwijl de regering bliksems goed weet dat het inkomen er niet navenant op vooruit gaat. Recentelijk kwam naar voren, dat het plukgedrag zich ook heeft verplaatst naar de illegaal in ons land vertoevende buitenlander, die hier op legale wijze enige tijd geleden is binnengekomen. Over deze plukwijze is de afgelopen tijd uitvoerig in de media melding gedaan. Suriname glijdt af naar het niveau van een failed state, dat komt grotendeels omdat the state failed. Op geen enkele wijze toont het kabinet Bouterse dat het in staat is op korte termijn ontwikkeling te brengen die gestoeld is op productieverhoging. Men leent maar en blijft maar verspillen en hoopt op deze manier uit de financiële misère te geraken. Er dient een drastische verandering op gang gebracht te worden, anders zal het land tegen de komende verkiezingen onleefbaar zijn en de nationale veiligheid aanzienlijk zijn verergerd.