ILLEGALITEIT BEVORDEREND

Wie na de vele kritieken op het door de regering afgekondigde generaal pardon en de daarbij behorende afwijkende tarieven in vreemde valuta voor illegaal in ons land vertoevende vreemdelingen, had gedacht dat ze op haar schreden zou terug komen, heeft zich deerlijk vergist. De regering, met name het ministerie van Justitie en Politie, drukt haar beslissing om absurd hoge bedragen in dollars aan vreemdelingen die thans illegaal binnen onze grenzen vertoeven, te verlangen en roept deze mensen nu op, zich te komen registreren in het gebouw van Surpost op de hoek van de Keizerstraat en het Kerkplein. Ter verkrijging van een legale status voor de duur van 2 jaar, moeten mensen uit Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 600 dollar neertellen en andere vreemdelingen uit met name Europa, Azië en Noord-Amerika die legaal ons land binnenkwamen en thans illegaal hier vertoeven, moeten 3000 dollar afdragen aan de staat. Hoe het na het verstrijken van de 2 jaar waarvoor deze absurde afpersbedragen moeten worden voldaan, gesteld zal zijn met de legale status, is niet door de overheid bekendgemaakt. Wij gaan er daarom gevoeglijk vanuit dat men na 2 jaar weer dezelfde bedragen zal moeten afdragen, wil men verlenging krijgen en geen permanente verblijfsvergunning, zoals dat in het verleden wel mogelijk was. Het legaliseren, zoals door Justitie en Politie in krantenadvertenties wordt bekendgemaakt, ademt dan ook vaagheid uit over de toekomst van een legaal verblijf in de toekomst binnen de Republiek Suriname. Deze maatregel is niets anders dan een kaalpluk actie tegen vreemdelingen van een regering die ernstig verlegen zit om financiële middelen en dan wel in het bijzonder om vreemde valuta. Niet alleen is de nieuwe maatregel discriminatoir ten opzichte van de Europese en Aziatische vreemdeling, maar doet ook vermoeden dat het verschil te maken heeft met de vermoedelijk bestaande indruk bij de overheid dat mensen uit die landen of gebieden een veel grotere geldspeling hebben en dus in staat zijn meer te betalen. Schandelijker kan het eigenlijk niet. Deze regering stelt zich gewoon als een roversbende op die waar het maar mogelijk is, geld afhandig maakt van vreemdelingen die hier tijdelijk of voor langere tijd wensen te vertoeven. Het zal ons niet vreemd voorkomen als de regering tot haar grote verbazing tot de conclusie komt, dat zeer weinig illegalen zich laten registreren na de voormelde oproep. Het zal daarbij niet liggen aan onwil van de vreemdeling, maar in hoge mate aan de onmacht het verlangde bedrag in vreemde valuta op te hoesten. Welke arme Braziliaan, Haïtiaan, Guyanees, Venezolaan of persoon uit het Caribisch gebied, kan zomaar 600 dollar storten in de staatskas voor een legaal verblijf van 2 jaar? Het antwoord zal deze plukkende overheid, heel gauw krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat veel illegalen niet zullen komen opdagen en nog dieper zullen wegduiken voor de controlerende organen van staat. Men zal de politie en immigratiediensten zoveel mogelijk uit de weg gaan en de illegale status blijven behouden en dat doodgewoon wegens geldgebrek. We vragen ons in gemoede af, wie deze ondoordachte general-pardonregeling en de bijbehorende tarieven heeft bedacht. Het is zeker geen persoon die het allemaal op een rijtje heeft en de realiteit in dit land niet kent, of onder ogen wenst te zien. En als het aantal illegalen aanzwelt in ons land, heeft de regering ook niet de personen en organisaties om hem het hoofd te bieden. Ook zal de overheid bij het uitzetten van het toenemende aantal vreemdelingen handenvol geld kwijt raken. Ons advies aan deze regering is daarom de tarieven in vreemde valuta drastisch te verlagen en voor alle categorieën vreemdelingen, gelijk te houden. Ze zal dan ook veel meer succes boeken bij de registratie en de kritiek zal dan ook uitblijven. Zoals ze de zaak thans aanpakt, slaat nergens op en geeft wederom aan dat ze er slechts op uit is vreemdelingen financieel te benadelen en dus verder te verarmen instede ze te helpen. Deze maatregel is bovendien zeer vreemdeling onvriendelijk.