Gestrande Surinamers worden vervoerd uit getroffen gebieden

De regering is bezig te bekijken op welke manier Surinamers die zich en de gebieden die getroffen zijn door de orkaan Irma, teruggehaald kunnen worden naar Suriname. Inmiddels heeft het ministerie van Buiten-landse Zaken een lijst met contactnummers vrijgegeven waar mensen de namen kunnen opgeven van Surinamers die zijn gestrand op Sint Maarten. De autoriteiten bekijken de mogelijkheden, aangezien commerciële vluchten naar St. Maarten momenteel niet mogelijk zijn. Het gaat in deze om Surina-mers die op vakantie waren op de eilanden toen Irma daar een enorme ravage aanrichte. De mogelijkheid wordt bekeken om de ge-strande passagiers over te brengen naar Cu-raçao en ze van daaruit over te vliegen naar Suriname. Het Nationaal Coördinatie Cen-trum voor Rampenbeheer-sing (NCCR) is hiermee belast. Ook wordt de mogelijkheid bekeken om een militair vliegtuig dat elke dag vanuit Curaçao naar St. Maarten vliegt in te zetten. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zal dan de gestrande passagiers op Curaçao overvliegen naar ons land. Intussen heeft Trinidad een helikopter beschikbaar gesteld om mensen van St. Maarten over te vliegen naar Antiqua.
Bewoners en vakantiegangers op St. Maarten wordt aangeraden om binnenshuis te blijven vanwege de toegenomen plunderingen.

Op de volgende nummers kan er contact worden opgemaakt met het ministerie van Buitenlandse Zaken over gestrande Surinamers: