‘Tuchtmaatregelen leerkrachten onacceptabel’

Volgens Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zijn de tuchtmaatregelen die de regering tegen de leerkrachten heeft getroffen, onacceptabel. Het bestuur van C-47 komt morgen bijeen om zich over deze kwestie te buigen. Berenstein zegt dat het een zeer ernstige zaak is, omdat vakbondsrechten worden vertrapt.

Berenstein vindt het onacceptabel dat de regering de leerkrachten met tuchtmaatregelen dreigt, omdat ze een vergadering hebben bijgewoond van de onderwijsbonden. Volgens Berenstein is de overheid als werkgever volgens gesloten verdragen verplicht de vrijheid van de vakvereniging te erkennen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, heeft ook te kennen gegeven dat de vrijstelling voor personen die vrijgemaakt zijn om vakbondswerk te verrichten, wordt ingetrokken. “De mensen waren voorheen vrij om het vakbondswerk te doen, maar omdat de overheid de vakbond kapot wil maken, worden bepaalde zaken ingetrokken”, zegt Berenstein.

Leerkrachten die jarenlang in commissies ingedeeld zijn, onder andere voor de bewustwording van leerlingen en docenten omtrent hiv/aids, hebben een schrijven ontvangen dat zij ingedeeld zullen worden in het normale onderwijsproces. Berenstein stelt dat het om verregaande maatregelen gaat. “Hoewel C-47 actief is in de particuliere sector, zijn wij all the way solidair met de leerkrachten, omdat wij ook bezorgd zijn dat dit gedrag door andere werkgevers wordt vertoond”, meent Berenstein.

door Priscilla Kia