‘Kostenverhogende maatregelen geen optie’

De president heeft voor zijn vertrek naar Cuba aangegeven kostenverhogende maatregelen te willen invoeren. Hierbij zal er gekeken worden in de richting van de belastingen. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt dat kostenverhogende maatregelen geen optie zijn als de overheid verkeerd investeert.

Volgens de parlementariër heeft de president geld nodig om het land te besturen. Jogi voert aan dat de overheid continu bezig is kostenverhogende maatregelen door te voeren, terwijl ze veel meer consumeert dan investeert. “De president is bezig de samenleving uit te melken”, zegt Jogi. Verder geeft hij aan dat de president had beloofd de government take op brandstof teniet te doen. “Integendeel is het verhoogd, waardoor elke verhoging van de benzineprijs wordt gevoeld. De 18.000 woningen die gebouwd zouden worden, zijn nooit gekomen, terwijl het geld daarvoor wel beschikbaar was gesteld”, geeft Jogi aan.

Volgens Jogi is de verdiencapaciteit van het land niet beter geworden sinds het aantreden van Bouterse. “Nu het niet goed gaat, wil de president kostenverhogende maatregelen treffen. Deze maatregelen zullen op korte termijn misschien een optie zijn, maar op lange termijn niet. De overheid moet gaan bezuinigen, ze moet minder lenen en minder kostenverhogende maatregelen treffen zodat de samenleving kan ademen”, meent Jogi.

Ten aanzien van de jaarrede van de president op 29 september, waarbij de president een uiteenzetting zal presenteren van het beleid voor het dienstjaar 2018 en de ontwerpbegrotingen over het komend dienstjaar zal indienen, zegt Jogi dat hij niets anders verwacht dan beloftes. “Vanaf 2010 doet de president beloftes over hoe Suriname leefbaar te maken, hoe uit de crisis te komen, hoe de criminaliteit aangepakt zal worden en hoeveel er gehaald zal worden uit de goudsector. Dit alles zonder enige waarmaking van de beloftes”, zegt Jogi.

Over de concrete uitwerking van het Ontwikkelingsplan (OP) in de begroting van het dienstjaar 2018, zegt Jogi dat het OP niet concreet uitgewerkt kan worden. “Elk jaar zal een deel van de begroting weerspiegeld worden in het OP, maar er zijn geen middelen”, geeft Jogi aan. Verder zegt hij dat bij de behandeling van het Herstel- en Stabilisatieplan Suriname in 2018 leefbbaarder gemaakt zou worden, waarbij er in 2016-2017 geïnvesteerd zou worden in cacao- en kokosplantages. “Er zijn geen middelen en de discipline om zaken op orde te krijgen ontbreekt, waardoor zaken zich opstapelen”, aldus Jogi.

door Priscilla Kia