Hulpconstructie voor Saronbrug

Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie, zal in verband met de opening van de schooldeuren in oktober een hulpconstructie aanbrengen bij de Saronbrug, zodat de brug opengesteld kan worden voor het verkeer. Dit zegt Raoel Swedo, hoofd van de afdeling Voorlichting desgevraagd op vragen van De West. Hij geeft aan dat de afdelingen Verkeer en Bruggen samen met directievoerder Rustwijk, bezig zijn om een schaderapport op te maken en in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij, Fatum. Gisteren is een truck tegen de pilaren aan de linkerzijde van de brug gereden. Hierdoor is een steunpilaar losgeraakt en een deel van de vangrail is beschadigd. Swedo legt uit dat de pilaren die beschadigd zijn, ingevlogen moeten worden en dat de hulpconstructie een tussentijdse oplossing is. Hij geeft aan dat de brug veel langer dan in eerste instantie (een week) gedacht werd, afgesloten zal blijven. De hulpconstructie moet eerst aangebracht worden. Over het regelen van het verkeer, zegt Swedo dat elk orgaan zijn functie kent en dat het de taak van het ministerie is om wetten voor te bereiden en na te leven en technische werkzaamheden te verrichten. Zo ook heeft het Korps Politie Suriname volgens hem de taak om erop toe te zien dat bestuurders zo min mogelijk last ondervinden van de sluiting van de Saronbrug.

Hardhorend

Het ministerie heeft vanwege veiligheidsoverwegingen de brug voor elke verkeersdeelnemer afgesloten.

Swedo geeft aan dat buurtbewoners vanmorgen de melding hebben gedaan dat bromfietsers het rode lint hebben doorgeknipt om toch gebruik te kunnen maken van de brug. Hij benadrukt dat dergelijke acties van verkeersdeelnemers voor hun eigen verantwoording zijn. Swedo zegt dat het ministerie in samenwerking met het Korps Politie Suriname (KPS) de controle bij de brug zal opvoeren. Hij roept de mensen op om de instructies van het ministerie op te volgen. Hij merkt op dat het vaak voorkomt dat wegmeubilair door autobestuurders wordt geramd en dat die daarna gewoon doorrijden. Swedo zegt dat het ministerie nu strenger zal optreden tegen deze weggebruikers en dat er fikse boetes betaald zullen moeten worden. Hij geeft als voorbeeld aan dat er op weg naar Matta nauwelijks een maand geleden nieuw verkeersmeubilair is aangebracht, maar dat er binnen een week tijd al een verkeersbord omver is gereden door een voertuig.

Rechtszaak

De truck die tegen de brug is aangereden, is verzekerd bij Fatum. Swedo geeft aan dat het schaderapport bij de verzekering ingediend zal worden en dat het ministerie verwacht dat zij de volle schade zullen dekken. Indien de verzekeringsmaatschappij dit weigert te doen, zal het ministerie niet aarzelen om een rechtszaak aan te spannen tegen de maatschappij. Swedo benadrukt dat het niet zo kan zij dat de overheid alleen maar schade lijdt. Het ministerie zal vanaf nu alle zaken vor wat betreft het toebrengen van schade aan overheidsmeubilair, hard aanpakken.

door Johannes Damodar Patak