GEROMMEL MET CONCESSIES OVERDUIDELIJK

Rosebel Goldmines is in Saramacca op grote goudvoorkomens gestuit en krijgt voor de ontginning van het edele metal, dat wel 44.000 kilo zou vertegenwoordigen, een concessie van de Regering Bouterse. Suriname zal bij de ontginning van deze enorme voorraad goud voor 30 procent participeren en de Canadese maatschappij voor 70 procent, dat houdt in, dat Suriname in de komende jaren aanmerkelijk zal kunnen verdienen uit dit grootschalige project. Echter is het zo, dat als we op de gegevens van oud-parlementariër Arthur Tjin A Tsoi, verstrekt aan Dagblad Suriname mogen afgaan er nog een aantal haken en ogen aan deze goudconcessie van Rosebel Goldmines verbonden zijn . Rosebel Goldmines gaat in zee met de zogenaamde Surinaamse NV 1. Het gebied in Saramacca, waar op grote en indrustriële wijze tot de goudontginning zal worden overgegaan, staat bekend als ‘area of interest’, in ditzelfde gebied zijn tijdens het kabinet Bouterse I, goudconcessies aan verschillende personen uitgegeven. Hetzelfde gebied was eerst aan Newmont verleend en vervolgens aan de onderneming Tranquillo Mining . Na langdurige onderhandelingen gaf Tranquillo Mining het goudhoudend gebied terug aan de Surinaamse staat. Toen reeds vertegenwoordige de NV 1 de staat Suriname. Het is volgens Tjin A Tsoi in Dagblad Suriname, niet duidelijk welke overeenkomst er uiteindelijk is gesloten tussen Tranquillo Mining en de NV1, en hoe de overeenkomst nu zal werken tussen de NV1 en de Canadese multinational. Gezien het feit dat gedurende de regering Bouterse I er gratis concessies in het gebied bekend onder de aanduiding ‘Aera of Interest’ zijn afgegeven aan verschillende personen, zal Rosebel Goldmines genoodzaakt zijn deze concessie gebieden van de huidige concessionarissen moeten afkopen.
Wie deze concessionarissen precies zijn, daarover heeft president Bouterse nimmer volledige duidelijkheid aan het voormalige parlement waar Tjin A Tsoi ook deel van uit maakte, willen verstrekken. Een onvolledige lijst werd aan het college ter beschikking gesteld waarop onder meer Ronnie Brunswijk met vijf concessies prijkte. Duidelijk werd dat de overige leden op de lijst allemaal behoorden tot personen die in hoge mate gelieerd waren tot de NDP en de overige coalitiepartners. Ook werden er concessies uitgegeven in het gebied dat op dat moment aan concessionaris Newmont toebehoorde. In het concessiegebied van Surgold, het huidige Newmont, werden door NH onder leiding van Hok ook lappen grond in concessie gegeven aan een aantal personen en Naamloze vennootschappen. Wat thans overduidelijk naar voren komt bij de belangen die Rosebel Goldmines en NV 1 zullen gaan behartigen, is dat de mensen die op een discutabele manier aan concessierechten zijn gekomen, veel geld zullen kunnen eisen van Rosebel Goldmines om in Saramacca goud te kunnen gaan ontginnen. Een groot aantal politieke vrienden en familieleden van hoofdzakelijk de NDP, zal grote sommen in vreemde valuta ontvangen voor slimme, sluwe en corrupte praktijken, die deels vanuit het ministerie van NH werden geïnitieerd.