Vrouwen leven langer dan mannen

Uit de sterftecijfers gepubliceerd in de laatste publicatie ‘Demografische data 2013-2014’, die uitgegeven is door het Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname (ABS), valt op te maken dat vrouwen langer leven dan mannen. De totale sterfte bij de vrouwen was in 2015, 1626 en bij mannen 2037. In 2014 en in 2013 lag het sterftecijfer bij mannen ook hoger dan bij vrouwen.  In 2014 bedroeg het sterftecijfer voor vrouwen 1627 en mannen 2111, in 2013 bedroegen de sterftecijfers 1521 en 2036 respectievelijk.

De levensverwachting voor zowel mannen als vrouwen is gestegen. In de periode 2013-2015 was de gemiddelde levensverwachting bij geboorte voor mannen 70,07 jaar en voor vrouwen 75,25 jaar. Bij de seniorengroep 80+ was dat voor mannen 5,90 jaar en voor vrouwen 6,56 jaar. Hieruit kan geconcludeerd worden dat vrouwen langer leven dan de mannen. De gemiddelde levensverwachting bij geboorte voor mannen en vrouwen is voor 2013-2015 respectievelijk 70,07 jaar en 75,25 jaar.

Het ruwe sterftecijfer voor 2015 in Suriname is 6,45. Het ruwe sterftecijfer is het aantal mensen dat sterft per 1000 inwoners in een jaar tijd.

Als gekeken wordt naar het aantal potentieel verloren gegane jaren door hart- en vaatziekten, dan ligt het aantal verloren jaren bij mannen aanzienlijk hoger dan bij vrouwen. Ook de som van de potentieel verloren gegane jaren door externe doodsoorzaken, ligt bij mannen ongeveer twee keer zo hoog als bij vrouwen.

De gemiddelde leeftijd bij overlijden in 2015 bedroeg respectievelijk 60,27 en 64,28 voor mannen en 64,45 en 70,74 voor vrouwen in geheel Suriname.

Voor de urbane kustvlakte, de landelijke kustvlakte en het landelijk binnenland, was de gemiddelde leeftijd bij overlijden in 2015 respectievelijk 66,56, 67,50 en 74,82 voor mannen en vrouwen.

-door Kimberley Fräser-