VLEUGELLAM DOOR SUPERIEURE BELANGEN

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) komt steeds met misleidende verklaringen over het wel of niet aanwezig zijn van skalians op het Stuwmeer. Vanuit dit departement wordt er steevast beweerd `dat er geen skalians op het Van Blommesteinmeer operationeel zijn, terwijl foto’s van particulieren glashard bewijs hebben geleverd dat ze er wel zijn en grote schade op de enorme lagune veroorzaken. Zogenaamd zou een skalian weggesleept worden door mensen van de Organisatie Goudsector Suriname, OGS, een instantie die zo langzamerhand niet meer is dan een wassen neus en eigenlijk nog maar nauwelijks werkt. OGS kan haar tanden in de praktijk niet laten zien, omdat ze veel te vaak stuit op heel grote belangen en niet in geringe mate op die van lieden die een associatie hebben met topleden van de NDP of daar zelfs deel van uitmaken. Minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen moet zich daarom telkenmale in allerlei bochten wringen om een nog acceptabel verhaal voor het grote publiek te kunnen verzinnen wanneer het om de skalian activiteiten op het Stuwmeer gaat of de veschillende waterwegen binnen de grenzen van onze republiek. Dodson weet dat hij niet tegen de grote belangen van de skalianhouders op kan en weet dat als hij teveel gaat roeren in de skalian smurrie, het zijn kop op NH zou kunnen kosten, dus is het telkenmale zo dat hij met een lachwekkend verzinsel komt om zaken alsnog goed te kunnen praten en bij sommige goedgelovigen de indruk te wekken, dat hij de waarheid spreekt. Ook in het geval van de zandafgravingen te Braamspunt, werd het al spoedig duidelijk dat de geldelijke belangen van lieden die gelieerd zijn aan de NDP, boven het belang van land en volk gaan en dat Dodson, ondanks enorme binnenlandse en buitenlandse protesten, niet veel meer kon doen dan een nietszeggend relaas verkondigen. Uiteindelijk was het zo dat de zandafgravers 24 uur per dag konden huishouden te Braamspunt en Dodson al spoedig begreep dat hij zich koest moest houden. De man zit op NH voor spek en bonen en ontbeert elke parlementaire dekking sinds het vertrek van DOE uit de coalitieregering van Bouterse. De man beseft maar al te goed, dat hij bij de gratie van Bouterse en zijn NDP mag blijven zitten zolang hij de belangen van de partij en aan haar gelieerden niet schaadt. We hoeven daarom van Dodson helemaal geen daadkracht te verwachten, want hij is niet meer dan een pion in handen van Bouterse en zijn kliek. Enige tijd geleden werd ook vanwege NH meegedeeld dat er een lijst zou worden gepubliceerd van alle concessionarissen in Suriname en de gebieden die ze in hun beheer hebben. Daar is spoedig vanaf gezien door het voormelde ministerie. Ra ra hoe kan dat? Nou, heel eenvoudig, de lijst is niet voor het grote publiek beschikbaar, want bij een eventuele publicatie zou een ieder kunnen zien hoe men dit land al heeft zitten verkavelen onder vrienden en partijgenoten in de afgelopen 7 jaar. Ook bij de mensen die zich opwerpen ter verkrijging van de zogenaamde grondenrechten zouden veel meer zaken heel duidelijk worden.