Surinaamse studenten in Nederland bespreken knelpunten met minister Peneux

Een groep Surinaamse studenten in Neder-land heeft een onderhoud gehad met minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Aan de minister is een aantal knelpunten voorgehouden met het verzoek zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen. De groep studerenden heeft zich gebundeld in de Surinamese Students Abroad (SSA).
Volgens de minister zijn de pijnpunten genoteerd, enkele daarvan zullen in samenspraak met meerdere ministers worden bekeken. Zo hebben de studenten gevraagd om het proces tot verlenging van hun paspoorten te versnellen. Deze kwestie moet onder de aandacht van de collega’s van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken gebracht worden. Verder is ook aandacht gevraagd voor het feit dat studenten met de Surinaamse nationaliteit meer moeten betalen dan Nederlandse studenten wanneer ze gebruik maken van het openbaar vervoer. Wat ook is besproken, is het introduceren van mentorschapsprogramma’s. Dit houdt in dat studenten uit Suriname die in Nederland willen studeren, de nodige begeleiding krijgen over een aantal zaken betreffende de universiteiten in Nederland. De groep heeft aan de minister gevraagd om eveneens te kijken naar de beperking die ze krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze mogen namelijk slechts 10 uur werk per week verrichten. Ze willen graag meer uren werken om de kosten van hun studie te helpen dekken. Peneux zei dat dit een aangelegenheid is die besproken zal worden op regeringsniveau.
De studenten vroegen naar de mogelijkheid om langer in Nederland te mogen blijven nadat ze hun studie hebben voltooid om zo werkervaring op te doen. De bewindsman benadrukte dat het juist de bedoeling is dat ze na afronding van hun studie, terstond terug te keren om hun krachten aan het land te geven. Tijdens dit onderhoud werd de bewindsman bijgestaan door de tijdelijke zaakgelastigde in Nederland, Ebu Jones.