Newmont opnieuw Industry Leader mijnbouwindustrie

Newmont Mining Corporation is voor het derde achtereenvolgende jaar uitgeroepen als leider op het gebied van duurzaamheid in de mijnbouwindustrie door de Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Het opnemen van Newmont in de index markeerde tevens het elfde jaar op rij dat het bedrijf werd geselecteerd voor de DJSI World. Dit jaar werd door 942 bedrijven deelgenomen aan de Corporate Sustainabi-lity Assessment (CSA) van RobecoSAM, welke de hoogst scorende bedrijven evalueert en rangschikt in de DJSI – een van de strengste en meest gerenommeerde duurzaamheidsindices ter wereld. Newmont was het eerste goudbedrijf dat in 2007 werd opgenomen in de index, en is vanaf 2006 elk jaar op de DJSI North America Index ge-plaatst. “Deze erkenning weerspiegelt de grote toewijding van ons team aan duurzaamheid en continue verbetering, wat zich vertaalt in veilige werkomstandigheden en goede banen voor werknemers; duurzame economische ontwikkeling voor onze gastgemeenschappen; verantwoord milieubeheer; hoog rendement en gunstige groeivooruitzichten voor onze stakeholders”, zei Gary Goldberg, president-directeur.

Behalve de positie als algemeen Industry Leader in de metaal- en mijnbouwsector, behaalde Newmont ook de hoogste score (100ste percentiel) op een aantal gebieden waaronder begrepen meting en waardering van effecten; invloed op beleid; biodiversiteit; milieubeleid en managementsystemen; watergerelateerde risico’s; activabeheer bij sluiting; corporate citizenship en filantropie; en de indicatoren arbeidspraktijk. Newmont heeft ook de beste totaalscores behaald in de metaal- en mijnbouwindustrie voor de economische, milieu en sociale dimensies.

RobecoSAM evalueert meer dan 600 gegevenspunten bij zijn jaarlijkse analyse op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur van meer dan 3900 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. RobecoSAM beoordeelt bedrijven op basis van een reeks criteria, zoals transparantie, goed ondernemingsbestuur, risico- en crisisbeheer, milieubeheer en -prestaties, klimaatstrategie, waterrisico’s, betrokkenheid van belanghebbenden, ontwikkeling van lokale gemeenschappen, arbeidspraktijken, mensenrechten en veiligheid. Meer informatie over de veiligheids-, economische, ecologische en maatschappelijke prestaties van

Newmont, kan worden gevonden in het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van het bedrijf: ‘Beyond the

Mine’. Het rapport wordt gepubliceerd als onderdeel van de doorlopende verplichtingen van Newmont als medeoprichter van de International Council on Mining and Metals en overeenkomstig de verplichtingen van het bedrijf uit hoofde van het Global Compact van de Verenigde Naties en de

Voluntary Principles on Security and Human Rights.