Minister Samsoedien: ‘Het is gedaan met malafide grondhandelaren’

Minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), heeft afgelopen vrijdag in de zaal van de TSB-sportbond in Commewijne, een ernstige waarschuwing gegeven richting malafide grondhandelaren. “Het is gedaan met deze handelaren”, benadrukte de minister. Zij gaf aan dat zij weet waar de zogenaamde kantoren van de malafide grondhandelaren zijn, namelijk onder de amandelbomen, op de hoeken van de straten en op de parkeerplaatsen tegenover het Domeinkantoor. Zij zei dat wanneer illegale grondhandelaren ontdekt worden, zij net als hun voorgangers opgesloten zullen worden. Samsoedien is ervan overtuigd dat er meer  malafide grondhandelaren in de cel zullen belanden in de komende periode. Zij merkte op dat de handelaren op de loer liggen om hun slag te slaan, maar riep de mensen op om zich te houden aan de procedure van het ministerie. Ze zei dat met het nieuwe automatiseringssysteem van het ministerie, er een einde zal komen aan deze praktijken, waardoor niemand meer stukken kan achterhouden of laten verdwijnen. Samsoedien hield de mensen wederom voor dat zij de enige persoon is die een beschikking kan tekenen, tenzij er een nieuwe RGB-minister komt.

De minister vertoefde in Commewijne voor het uitreiken van zeshonderd grondpapieren, bestaande uit bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen. Onder deze mensen bevinden zich personen die al langer dan tien jaar gewacht hebben. Samsoedien hoopt met het nieuwe systeem van het ministerie een eind te brengen aan het jarenlang wachten op grondpapieren.

Zij legde aan de mensen uit dat het hebben van een bereidverklaring nog niet wil zeggen dat zij eigenaar zijn van het stuk grond. Het is volgens haar pas het begin om de uiteindelijke rechtsgeldige titel op de grond te krijgen. Zo volgt na het beschikken over een bereidverklaring,  het maken van een perceelkaart en het betalen van de ontsluitingskosten bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Hierna moet de aanvrager terug naar het Domeinkantoor om in aanmerking te komen voor de Toewijzingsbeschikking, waarna deze geregistreerd dient te worden bij het Glis-kantoor om in aanmerking te kunnen komen van het Transport van het stuk grond. Samsodien gaf aan dat pas na het verkrijgen van het Transport, het stuk grond toebehoort aan de aanvrager.

-door Johannes Damodar Patak-