‘Geen concrete richting voor onderwijs’

Volgens NPS-parlementariër Patricia Etnel tevens lid van de vaste commissie Onderwijs, is er geen concrete richting voor het onderwijs in Suriname. Onlangs zijn zowel de leerkrachten als onderwijsminister Robert Peneux, geconfronteerd met de berichtgeving van Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) over verruimde werktijden voor leerkrachten. De leerkrachten zouden voortaan tot 15.00u moeten werken.

Etnel noemt de communicatie van het ministerie met de samenleving zwak en is van mening dat het onderwijs een complete chaos is. Zij geeft aan dat zij de verruimde werktijden via een berichtgeving heeft ontvangen, maar nog moet praten met het RKBO en het EBG voor verificatie. “Het probleem van de overheid is dat die nooit duidelijk aangeeft wat ze wil”, stelt Etnel.

Volgens Wilgo Valies is de overheid stelselmatig bezig de vakbonden uit te schakelen. Etnel geeft aan dat zij heeft opgemerkt dat de onderwijsbonden vanaf de regering Bouterse I, toen gesproken werd over de positionering van leerkrachten, tegenwerking krijgen van de overheid. Etnel vraagt zich af of deze tegenwerking terecht is, omdat de vakbonden in feite het werk van de minister en de regering doen, namelijk zorgen voor een betere salariëring en goede werkomstandigheden voor de leerkrachten.

De strijd tussen de onderwijsbonden en de overheid die al voor de vakantie is begonnen, is nog niet gestopt. De overheid en de vakbonden hebben sinds 10 mei 2017 niet meer onderhandeld. Etnel geeft aan dat de grootste fout van Bouterse is dat hij aangeeft het samen te willen doen, maar geen perspectief heeft over hoe het moet. Zij geeft aan dat om de tafel zitten met de overheid bijna geen zin heeft, omdat de overheid onbetrouwbaar is waardoor er twijfel ontstaat. “Men heeft zo vaak om de tafel gezeten met de overheid, maar uiteindelijk wordt er aan ander besluit genomen, dat zorgt voor wrevel”, zegt Etnel. Volgens haar heeft de overheid vanaf 2015 niet veel gedaan ten aanzien van het onderwijs.

-door Priscilla Kia-