Etnel over humaitaire hulp: ‘Bouterse doet sma ai sani’

De regering gaat namens Suriname een vliegtuiglading melk, rijst, meel, olie, water, lakens en hygiënepakketten in de vorm van noodhulp geven aan Antiqua en Barbuda voor de slachtoffers van orkaan Irma. Patricia Etnel gevraagd naar een reactie,  geeft aan dat als landen humanitaire hulp bieden aan andere landen, dat op zich geen probleem is. Het is volgens haar pas een probleem wanneer een president van een land geen richting kan bepalen en zijn bevolking de eerste levensbehoeften niet kan garanderen en toch besluit om noodhulp te geven. Zij benadrukt dat de regering eerst de eerste levensbehoeften in ons land betaalbaar moet maken alvorens wij humanitaire hulp gaan bieden aan andere landen. Zij is van mening dat Bouterse ondoordachte besluiten neemt en dat het om ‘sma ai sani’ gaat.

Etnel geeft aan dat op sociale media de reacties over het besluit van de regering voor zichzelf spreken, de meeste mensen zijn absoluut niet blij met het besluit, omdat het volk in ons land pinaart. Zij is van mening dat de regering het parlement met spoed bij elkaar zou moeten roepen en daarna samen met de verschillende maatschappelijke groepen in ons land een besluit hierover zou moeten nemen.

Zij voert aan dat het niet zo is dat wij geen hulp willen bieden, maar dat het besluit voor humanitaire hulp eerst gedragen moet worden door het volk, vooral tegen de achtergrond van de huidige crisis in ons land.

Opmerkelijk is dat de regering met geen woord heeft gerept over het bieden van noodhulp aan Sint Maarten,  bijkans 35 procent Surinamers. Etnel merkt op dat deze regering haar mond vol heeft van de diaspora, maar tot nu toe geen woord van medeleven heeft uitgebracht. Zij hoopt niet dat de regering op basis van persoonlijke problemen met Nederland, niet aan Sint Maarten heeft gedacht. Zij voert aan dat de regering op basis van de diaspora, het besluit zou moeten nemen om humanitaire hulp te bieden daar waar de meeste Surinamers wonen, namelijk Sint Maarten en op kleine schaal op Antiqua en Barbuda.

De parlementariër kan zich niet herinneren dat Antiqua en Barbuda en andere landen, Suriname humanitaire hulp hebben geboden toen er overstromingen waren in het binnenland of toen ons land werd geteisterd door zware regen. Integendeel merkt zij op dat het familieleden uit landen als Sint Maarten en Nederland zijn, die geld overmaken voor familie en nu ook weer hetzelfde doen om families bij te staan om het hoofd boven water te houden.

door Johannes Damodar Patak