Meer echtscheidingen tussen 2013 en 2015

In de nieuwe publicatie ‘Demografische data 2013-2016’ van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), is gebleken dat er tussen 2013 en 2015 meer echtscheidingen hebben plaatsgevonden dan huwelijken. Vanaf 2013 is het aantal huwelijken gedaald, terwijl het aantal echtscheidingen een stijgende trend kent. Voor 2015 waren er 2010 huwelijken en 733 echtscheidingen. De verhouding echtscheidinghuwelijk is 1:2,7. Dit cijfer was in 2013 1:3,6. De gemiddelde huwelijksduur was in 2013 12,5 jaar en in 2015 12,7 jaar. De lancering van de publicatie vond plaats bij het ABS. De presentatie werd gegeven door de manager Sociale Statistieken, J. Keenswijk-Fung A Loi en A. Soeltan-Beck, hoofd van de afdeling Bevolking.

Het doel van deze publicatie is het voorzien in de nationale en internationale behoefte aan statistieken die een overzicht geven van de invloed van de componenten geboorte, sterfte, huwelijk, echtscheiding en migratie op de bevolkingsomvang en de bevolkingssamenstelling. De cijfers zijn afkomstig van de afdeling Centraal Bureau voor Burgerzaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ziekenhuisdata is verkregen van de vijf grote ziekenhuizen van Suriname. Deze data betreffen de geboortedata naar geboorte en gewicht. Vanaf vorig jaar wordt ook data verzameld van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD).

In de publicatie is ook opgenomen de bevolkingsgroei en migratie. Per juli 2016 is de geschatte mid-jaarlijkse bevolking van Suriname 575,763. Ten opzichte van juli 2015 is er een groei te merken van 1,49%. In totaal is de bevolking vanaf 2012 tot en met juli 2016 gegroeid met 6,3%. Uit cijfers van de binnenlandse migratie is ook gebleken dat uit de districten Paramaribo, Sipaliwini, Nickerie, Marowijne en Coronie de meeste mensen wegtrekken om zich in andere districten te vestigen. De vestigingsdistricten zijn: Wanica, Para, Commewijne en Saramacca. Het betreft personen die verhuizen van het ene district naar het andere of personen die verhuizen binnen hetzelfde district.

door Kimberley Fräser