‘Staat moet minimaal investeren en maximaal winst behalen’

De Canadese multinational Iamgold heeft boven haar verwachtingen goudreserves in het Saramaccagebied gevonden. De geschatte reserves bedragen US-dollar 2,3 miljard. Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de vaste commissie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), zegt in gesprek met De West dat elke ontdekking van een natuurlijke hulpbron heel veel kan betekenen voor de economie van ons land. Echter benadrukt hij wel dat het van de zittende regering afhangt hoe zij minimaal zal investeren om maximaal winst te behalen.

Hij geeft aan dat het nog niet duidelijk is hoe Suriname zal inspelen op de uitbreiding van Iamgold in het Saramaccagebied. Volgens Gajadien participeert ons land voor 30 procent.

Hij erkent dat wij moeten leren uit andere overeenkomsten die gesloten zijn met multinationals wanneer het aankomt op ons milieu. Ondanks dat er een Brokopondo overeenkomst is, verlopen de onderhandelingen om ons milieu door Alcoa/Suralco te rehabiliteren, stroef.

Gajadien voert aan dat wij niet alleen naar de economische voordelen moeten kijken, maar ook naar de nadelen waarmee we als land te maken kunnen krijgen. Het mag volgens hem nimmer zo zijn dat na vertrek van de multinational, ons land al zijn verdiende geld moet gaan stoppen in het herstellen van het milieu. Gajadien benadrukt dat er hiervoor goed bestuur nodig is en regeerders die het menen met ons land.

Als voorbeeld haalt hij aan de Brokopondo overeenkomst waarbij de regering niet in staat is geweest om op zijn minst datgene wat in de overeenkomst staat, te bewerkstelligen. Hij beweert dat in 1991 regering Wijden-bosch Suriname verkocht heeft onder de mom van energie leveren. Gajadien erkent dat de Nieuw Front regering dit heeft voortgezet, ondanks dat zij de mogelijkheid had dit te wijzigen en dat nu de huidige regering het verder te grabbel gooit. Gajadien zegt dat bij de uitbreiding van Iamgold, Suriname voorop gesteld moet worden.

-door Johannes Damodar Patak-