Regering mogelijk van plan gasprijzen te verhogen

Geruchten doen al bijkans twee maanden de ronde dat de regering van plan is de gasprijzen te verhogen. Op sociale media wordt dit bericht wederom verspreid. Volgens het bericht zullen de nieuwe prijzen er zo uitzien:

Verder beweert men dat de prijs van een 100 lbs gasbom naar SRD 950 opgevoerd zal worden. Van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) konden wij geen reactie krijgen. Bij het verschijnen van het eerste bericht op sociale media, heeft de EBS met klemt ontkent dat de prijzen voor gas fors verhoogd zullen worden. NPS-parlementariër Gregory Rusland, zegt desgevraagd dat het voor hem geen verrassing zal zijn als de prijzen daadwerkelijk omhoog worden geschroefd. Hij voert aan dat het plotseling verhogen van tarieven iets is dat wij kunnen verwachten van de regering.

Rusland vindt het erg dat vooral het volk en dan met name de mensen die het al heel moeilijk hebben, opgezadeld worden met tal van verhogingen. Hij zegt dat de regering op allerlei manieren probeert om haar huishouden draaiende te houden door tariefsverhogingen. De gemakkelijkste manier is volgens Rusland om alles af te wentelen op de bevolking van ons land. De regering heeft tijdens een vergadering van de Raad van Ministers gesproken over kostenverhogende maatregelen. De geruchten op sociale media worden hierdoor alleen maar gevoed. Ook zijn er plannen om de tarieven van paspoorten en uittreksels fors te verhogen. Rusland benadrukt dat het volk steeds de dupe wordt van het beleid dat de regering voert.

-door Johannes Damodar Patak-