‘Meer begrip voor mannelijke slachtoffers huiselijk geweld’

Aan geweld tegen vrouwen wordt altijd veel aandacht besteed. De samenleving staat er vaak niet bij stil dat mannen ook het slachtoffers kunnen zijn van huiselijk geweld. Carl Breeveld, adviseur van de Stichting Man Mit’ Man, is van mening dat er meer begrip moet zijn voor de mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

Breeveld is van mening dat het vraagstuk van huiselijk geweld genderneutraal aangepakt moet worden en dat mannen niet alleen als de daders van huiselijk geweld gezien moeten worden. “Meestal durven mannen geen aangifte te doen van huiselijk geweld, omdat zij niet serieus genomen worden of worden uitgemaakt voor ‘bobo’ of ‘ebbe’.

Niet alleen vanuit de zijde van de politie, maar ook vanuit de samenleving moet er meer begrip komen voor mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld”, stelt Breeveld.

Hij geeft aan dat de aandacht meestal gevestigd wordt op de vrouwen, omdat zij fysiek anders ingesteld zijn dan mannen en in veel gevallen maatschappelijk afhankelijk zijn van de man. Terwijl vrouwen durven te praten over huiselijk geweld, is dat voor mannen niet zo gemakkelijk, omdat men er altijd van uitgaat dat de man de dader is bij huiselijk geweld. Als adviseur zijnde zegt Breeveld dat er veel mannen zijn die te maken hebben met huiselijk geweld. “Er zijn mannen die geslagen worden door hun vrouw, maar dat wil ook niet zeggen dat huiselijk geweld alleen een fysieke aangelegenheid is”, stelt Breeveld. Hij gaf aan dat er ook sprake kan zijn van geestelijk geweld, een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld vernederende opmerkingen en of dreigementen die stelselmatig gemaakt worden.

Vrouwen kunnen makkelijker aangifte doen van partnergeweld, terwijl mannen dat niet graag doen. Breeveld zegt dat dit voor een deel komt door hoe mannen ingesteld zijn en de verwachtingen van de samenleving ten aanzien van een man. Breeveld geeft aan dat het belangrijk is dat mannen voor zichzelf gaan beseffen dat zij evenals de vrouwen, ook wezens zijn. “Mannen zijn mens en hebben ook gevoelens. Zij moeten zich daarom niet vernederd voelen, maar praten over huiselijk geweld. Anders blijven ze in een cirkel zitten, waar ze uiteindelijk niet uit kunnen komen”, zegt Breeveld.

-door Priscilla Kia-