Extra controle op recreatieoorden; burgers koppig

Hoewel het districtscommissariaat Para extra controle uitvoert op de recreatieoorden te Para, blijken er zich toch heel wat calamiteiten voor te doen. Zowel de eigenaren van de oorden als de bezoekers houden zich niet aan de regels. Afgelopen zondag heeft waarnemend districtscommissaris (dc) Audrey Hankers de vergunning van het recreatieoord Marinalex ingetrokken, omdat er zonder toestemming activiteiten zijn ontplooid. Hankers neemt waar voor dc Jurel die tot eind september met verlof is. Tot nader order mag dit oord geen bezoekers ontvangen. Bezoekers die er toch naartoe gaan, zullen eruit gezet worden. Ook is bekend dat er valse kaarten zijn verkocht waarvan de beheerder ook op de hoogte was. Welke sancties gepleegd zullen worden tegen de beheerder, is nog niet bekend.

Hij moest zich gisteren verweren bij het commissariaat, de gewestelijke politiecommandant, de belastingdienst en de brandweer. Eerder kreeg het oord Paratjima te Powakka ook al een waarschuwing. De bestuursdienst en politie moesten burgers sommeren de plek te verlaten, omdat het verboden was om het water in te gaan. De nieuwssite van het commissariaat maakte bekend dat burgers zich hiertegen hebben verzet. De politie moet regelmatig optreden op de verschillende oorden, omdat bezoekers veel alcohol gebruiken en vaker in dronkenschap verkeren. Ook worden de instructies van life- en securityguards genegeerd. Naast Powakka, staan er ook borden met ‘Verboden toegang’ te Coropina en Sabakoekreek.

Vorige week had het commissariaat reeds een meeting belegd met de eigenaren van recreatieoorden, waarbij zaken zoals ordehandhaving en veiligheid op de oorden werden besproken. Ook werd bekendgemaakt dat er extra manschappen ingezet zullen worden vanuit de politie en het Nationaal Leger om controle uit te oefenen op de wegen en de oorden. De veiligheidsdiensten zorgen ook ervoor dat de huisregels van de oorden nageleefd worden.

-door Kimberley Fräser-