‘Eerst politioneel onderzoek vóór legalisatie vreemdelingen’

Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) is thans belast met het Project Legalisatie, waarbij vreemdelingen die illegaal in Suriname vertoeven, de kans krijgen hun verblijf te legaliseren. De bestuurskundige August Boldewijn, eist dat voorafgaand aan de legalisatie van het verblijf van deze vreemdelingen, eerst een politioneel onderzoek ingesteld wordt naar deze mensen.

De legalisatie geldt voor vreemdelingen die het land vóór 1 juli 2017 legaal zijn binnengekomen en vanwege omstandigheden niet in staat zijn geweest hun verblijf te legaliseren.

Boldewijn vindt dat er goed nagegaan moet worden waarom de mensen geen verblijfsvergunning hebben aangevraagd, wat zij al die tijd gedaan hebben en waar zij gewoond en gewerkt hebben. Boldewijn zegt dat dit onderzoek heel belangrijk is, omdat de vreemdelingen hier verblijven, maar contact hebben met het buitenland.

Voor de legalisatie van het verblijf zal een kort interview van de vreemdelingen afgenomen worden. Boldewijn zegt dat het belangrijk is om te weten wie deze mensen zijn. “In de afgelopen periode zijn er mensen opgepakt die zich bezighielden met activiteiten van Islamitische Staat (IS). Suriname kan ook problemen krijgen met jihadisten die de rust in Suriname willen saboteren. Niemand blijft illegaal in een land zonder een bepaald doel”, stelt Boldewijn.

De kosten van de aanvraag bedragen 600 US-dollar voor vreemdelingen uit Zuid-Amerika en het Caraibisch gebied en 3000 US-dollar voor vreemdelingen uit de overige gebieden. Boldewijn zegt dat de argumenten om tot dit bedrag te komen voor hem onduidelijk zijn, maar dat het geen handel is. “Zij gaan niet gewoon betalen om in het land te blijven. We moeten weten wie ze zijn”, stelt Boldewijn. Voorts zegt hij dat de uitkomst van het onderzoek kan helpen bij het maken van beleid ten aanzien van vreemdelingen.

Ten aanzien van de forse bedragen, die vooral voor vreemdelingen die vanwege de slechte economische situatie in hun eigen land naar Suriname zijn gevlucht, exorbitant zijn, zegt Boldewijn dat zij elkaar zouden moeten ondersteunen, maar dat het bedrag wel betaald moet worden. Hierbij doelde hij op de Haitianen die in Suriname vertoeven en werken. Verder geeft hij aan dat de gelden niet apart gezet worden voor een bepaald project, maar de staatskas ten goede komen.

-door Priscilla Kia-